Noslēgusies LAP 2007—2013 10. kārtas projektu vērtēšana

Noslēgusies LAP 2007—2013 10. kārtas projektu vērtēšana

Biedrības "Pierīgas partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa 10. kārtā Rīcības programmas Lauku attīstības programmas 2007.—2013.gadam 4. ass 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas kopsavilkums

2. aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta, un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai

1.3. rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

Pilnu projektu vērtēšanas kopsavilkumu skati šeit: ELFLA 10. kārtas vērtēšanas kopsavilkums

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.