Iedzīvotāju tikšanās Skultē

Iedzīvotāju tikšanās Skultē

Biedrība “Pierīgas partnerība” uzsāk Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023- 2027.gadam izstrādi, lai piesaistītu Eiropas Savienības finansējumu Mārupes un Olaines novados.

Biedrība "Pierīgas Partnerība" aicina Skultes apkaimes iedzīvotājus, uzņēmējus, biedrību pārstāvjus, ģimenes ar bērniem u.c. uz tikšanos!

Kad? Kad? 11.marts, plkst.13.00- 15.00
Kur? Dienas centrs “Skulte” (adrese – Skultes iela 31, Skulte, Mārupes nov.)

Aicinām piedalīties un pieteikties pasākumam  - https://forms.gle/iptJFKkSzreBm1FF7

Tikšanās laikā:

  • Sniegsim informāciju par LEADER programmu, īstenotajiem projektiem.
  • Darba grupās kopīgi plānosim, kādi attīstības projekti ir nepieciešami, lai uzlabotu vietu, kurā dzīvojam, strādājam, esam nākamajā tā ieviešanas periodā.
  • Viena no iespējām, kā uzlabot lokālo dzīves vidi, ir apkaimei/kopienai aktīvi līdzdarboties līdzdalības budžeta ideju iesniegšanā, ko kopš 2022. gada realizē Mārupes pašvaldība. Lai uzzinātu, kas ir līdzdalības budžets un kā tas var palīdzēt apkaimei sasniegt tās mērķus, domnīcā piedalīsies arī Mārupes novada pašvaldības pārstāvji.

SVVA stratēģijas īstenošanas mērķis ir tādu projektu īstenošana, kuri veicina vietējo iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstībā, pašnodarbinātību, vietas atpazīstamību un lokālo patriotismu. Stratēģijas attīstības virzieni - veicināt viedo uzņēmējdarbību un pilsonisko līdzdalību.

SVVA stratēģijas izstrādes laiks: martā iedzīvotāju vajadzību apzināšana (tikšanās, anketēšana), aprīlī  SVVA mērķu, rīcības plānas izstrāde (fokusa grupas), maijā SVVA stratēģijas nodošana publiskai apspriedei.

Viena no iespējām, kā uzlabot lokālo dzīves vidi, ir apkaimei/kopienai aktīvi līdzdarboties līdzdalības budžeta ideju iesniegšanā, ko kopš 2022. gada realizē Mārupes pašvaldība. Lai uzzinātu, kas ir līdzdalības budžets un kā tas var palīdzēt apkaimei sasniegt tās mērķus, 11. martā Babītes/Spilves un Skultes domnīcās piedalīsies arī Mārupes novada pašvaldības pārstāvji.

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijā. Apvienojam pašvaldības, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, lai kopīgiem spēkiem veicinātu teritorijas attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.