Uzsākts projekta "Sporta aprīkojuma iegāde biedrībā "Sporta klubs Babīte""

Uzsākts projekta "Sporta aprīkojuma iegāde biedrībā "Sporta klubs Babīte""

2011. gada 31. augustā ir sākta projekta Nr. 11-04-LL37-L413201-000020 „Sporta aprīkojuma iegāde biedrībā „Sporta klubs Babīte”” realizācija.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Vietējās rīcības grupas (VRG) „Pierīgas partnerība” stratēģiju, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projektu līdzfinansē ELFLA, LEADER.
Projekta atbalsta intensitāte: 90% no kopējām atbalstāmām izmaksām.
Projekta kopējā summa: 12 315.00 LVL
Projekta īstenošanas laiks:  līdz 2012. gada 21. janvārim.
Projekta atbalsta saņēmējs: Biedrība „Sporta klubs Babīte”, Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.
Projekta vadītāja: Sanita Deksne, IK „SĀNĪTĀS ARX”, reģ.apl.Nr.40002146641.

Babītes novada sporta aktivitāšu teritorijā būs izveidota brīvi pieejama modernizēta sporta aktivitāšu vieta gan bērniem un jauniešiem, gan strādājošiem, gan pensionāriem un iedzīvotājiem ar veselības problēmām, kas dažādos vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, taču vienlaicīgi arī nodrošinās jaunu profesionālu sportistu izaugsmi gan Latvijas, gan Eiropas līmeņa sacensībām. „Sporta kluba Babīte” aktivitātēs Babītes novadā, izmantojot jauno inventāru, būs aicināti iesaistīties visi Pierīgas partnerības novadu iedzīvotāji.

Sadarbībā ar Babītes pašvaldību, projekta ietvaros iepirktais sporta aprīkojums būs iegādāts un izvietots Babītes pagasta Piņķos, Jūrmalas ielā 17 un Rīgas ielā 1C. Projekta ieviešanā ir iesaistīti konsultanti, treneri un sporta mediķi, kuri palīdzēs nodrošināt optimāla sporta aprīkojuma iepirkšanu, uzstādīšanu un konsultēšanu par to izmantošanu, lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu. Sporta nodarbībām aprīkotā teritorija būs publiski brīvi pieejama.

Projekta aktivitašu finansēšanai nepieciešamo 10% līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām nodrošina biedrība, 90% no projekta attiecināmajām izmaksām ir paredzēts segt no saņemtā publiskā finansējuma.

Paredzēts, ka ar sporta aprīkojumu aprīkotā teritorija tiks izmantota visu vecuma grupu interesentiem, tādējādi nodrošinot ilglaicīgu aktualitāti.

Projekta pabeigšanas fāzē tiks rīkota svinīga atklāšana, uz kuru tiks aicināti Pierīgas partnerības novadu iedzīvotāji, atbalstītāji un citi interesenti.

Paredzamais projekta realizācijas rezultātu ieguvums vietējiem  iedzīvotājiem būs daudzpusīgs:

  • veselīga dzīvesveida pilnveidošanas vieta izveidotajā infrastruktūrā;
  • jaunas darba vietas;
  • bērniem un jauniešiem sevis realizācijas iespēja kā nākamajiem profesionālajiem sportistiem, pavadot brīvo laiku treneru, konsultantu un skolotāju vadītajās nodarbībās, izmantojot jauno inventāru;
  • radīta vēl viena iespēja kreatīvākai iedzīvotāju iesaistei sporta nodarbībās;
  • nodrošināta daudzpusīgāka brīvā laika pavadīšnas iespēja Pierīgas partnerības iedzīvotājiem, veicinot vietējo iedzīvotāju vienotību un izpratni vienam par otru;
  • jaunu uzņēmumu dibināšanas priekšnoteikumu nodrošināšana, jo, izprotot kopējās intereses un vajadzības, tiek rasti risinājumi izvirzītā mērķa sasniegšanai - kā zināms, prioritāri izpratne rodas kopējā veselīgas atpūtas vietā un pasākumā;
  • dzīves kvalitātes uzlabošana Lielupes baseina, Pierīgas partnerības teritorijas, Babītes novada vietējiem iedzīvotājiem.

Sagatavoja: Sanita Deksne, Projektu vadītāja

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.