"Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Liepulejas 39""

"Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Liepulejas 39""

Mērķi: veicināt un Biedrības iespēju ietvaros nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas, kas atrodas Lielajā iela 39, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra apzīmējums 8076 003 0923 001, (turpmāk - Dzīvojamā māja) kopīpašumā esošās daļas, tajā skaitā arī zemesgabala, kadastra apzīmējums 8076 003 0923, uz kura atrodas Dzīvojamā māja, (turpmāk kopa - Īpašums) pienācīgu uzturēšanu un ekspluatāciju; pārstāvēt Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku intereses attiecībās ar pakalpojuma sniedzēju, ar kuru noslēgts līgums par Īpašuma pārvaldīšanu (turpmāk - Pārvaldnieks), Mārupes novada pašvaldību, valsts iestādēm un amatpersonām, ka arī jebkuram fiziskām un juridiskam personām. 

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela 39 - 42
Kontaktpersona: Rožukalns Normunds

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.