Attīstība un mājokļu apgāde

Biedrība “Tīraines ciems”

Mērķi: nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tīraines iela 9, Tīraine, Mārupes nov., pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu. Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Tīraines i...
Lasīt visu

Biedrība Living Baltics

Mērķi: uzsākt dialogu starp iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, uzņēmumiem un aktīviem pilsoņiem, lai veicinātu pilsētas attīstību; apvienot cilvēkus, projektus un pasākumus, kuru mērķis ir Baltijas valstu attīstība. Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, "VEF-Baloži 977" Kontaktpersona: Samsonova Svetlana Tālrunis: +371 26638169 E-pasts: rossita2007@mail.ru
Lasīt visu

Biedrība “TĪRAINES 8”

Mērķi: nodrošināt dzīvojamās mājas Mārupes novada Tīraines ielā 8, turpmāk tekstā dzīvojamā māja, pārvaldīšanu; nodrošināt tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību; rīkoties ar dzīvojamās mājas uzkrājumu fondu.  Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Tīraines iela 8 - 3 Kontaktpersona: Smilga Dace
Lasīt visu

Dzīvokļu īpašnieku biedrība Tīraines 11 Virši

Mērķi: nodrošināt dzīvojamās mājas Viršu ielā 11, Tīrainē, Mārupes novadā, LV-2167, Latvijā (turpmāk- Mājas) pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; nodrošināt Mājas dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas vai piesaistītā zemesgabala apsaimniekošanu, pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, labiekārtošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pārstāvēt dzīvokļu īpaš...
Lasīt visu

“Skultes 10”

Mērķi: nodrošināt tās pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu un piemājas teritorijas izmantošanu. Adrese: Mārupes nov., Skulte, ...
Lasīt visu

“Zelta rīti 24”

Mērķi: ēkas ar kadastra numuru 8076 00 71593 001 un zemes vienības ar kadastra numuru 8076 00 71593, Zeltrītu ielas 24, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167 kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšana un apsaimniekošana. Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 24 - 47 Kontaktpersona: Boļšakova Solvita
Lasīt visu

“Gaujas 49”

Mērķi: sadarbībā ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju (turpmāk - Apsaimniekotājs): pārraudzīt dzīvojamās mājas Mārupes novads, Mārupe, Gaujas iela 49 (turpmāk tekstā - dzīvojamā māja) pārvaldīšanu; pārraudzīt tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību; organizēt tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbus, lai nodrošinātu mājas kvalitā...
Lasīt visu

“Gaujas 45”

Mērķi: nodrošināt biedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu un piemājas teritorijas izmantošanu. Adrese: Mārupes nov., Mā...
Lasīt visu
Top