Attīstība un mājokļu apgāde

“Biznesa vēstniecība”

Mērķi: veicināt sabiedrības aktivitāti un sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību un līdzdalības procesu norises visā Latvijā un latviešiem ārzemēs, attīstot pārrobežu sadarbību. Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Jelgavas ceļš 3 Kontaktpersona: Jeromanova-Maura Silva Tālrunis: +371 20042495 E-pasts: valukevica.sigita@gmail.com
Lasīt visu

“LILIJU 10”

Mērķi: nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; apkārtējās vides sakārtošana. Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Liliju iela 10 - 3 Kontaktpersona: Šēra Iremina Tālrunis: +371 29348206 E-pasts: ingunasem@gmail.com
Lasīt visu

“Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Liepulejas 39″”

Mērķi: veicināt un Biedrības iespēju ietvaros nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas, kas atrodas Lielajā iela 39, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra apzīmējums 8076 003 0923 001, (turpmāk - Dzīvojamā māja) kopīpašumā esošās daļas, tajā skaitā arī zemesgabala, kadastra apzīmējums 8076 003 0923, uz kura atrodas Dzīvojamā māja, (turpmāk kopa - Īpašums) pienācīgu uzturēšanu un ekspluatāciju; pārstāv...
Lasīt visu

“Babītes ezeram”

Mērķi: veicināt Babītes ezera dabas lieguma teritorijas attīstību; īstenot Babītes ezera dabas lieguma teritorijas saglabāšanas un aizsardzības pasākumus; sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs; pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārzemēs.  Adrese: ...
Lasīt visu

DzĪB “Papardes”

Mērķi: nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu. Adrese: Babītes nov., Salas pag., Spuņciems, Spuņciema iela 15 - 3 Ko...
Lasīt visu

“Rīgas Informācijas Tehnoloģiju Parks”

Mērķi: lielākās un modernākās kopstrādes telpas un citas to papildinošas "sharing economy'' infrastruktūras radīšana Baltijā IT nozares un citu augsto tehnoloģiju pārstāvju sinerģijai, lai radītu IT produktus ar augstu pievienoto vērtību un veicinātu Latvijas IKP izrāvienu. Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Babīte, Rožu iela 2 - 33 Kontaktpersona: Viņķis Jānis
Lasīt visu

“Salienas iedzīvotāju biedrība”

Mērķi: palīdzēt Salienas ciemata iedzīvotājiem aizstāvēt iedzīvotāju tiesības un intereses; veicināt Salienas ciemata iedzīvotāju savstarpēju komunikāciju; veicināt Salienas ciemata iedzīvotāju komunikāciju ar apsaimniekošanas kompāniju. Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Parka iela 9A - 8 Kontaktpersona: Ziediņš Māris
Lasīt visu

EXEDRA

Mērķi: organizēt teorētiskus un praktiskus izglītojošus pasākumus par videi draudzīgu materiālu izmantošanu ēku būvniecībā, atjaunošanā un labiekārtošanā gan Latvijā, gan ārpus tās; veicināt izpratni par vēsturiskās apbūves saglabāšanas priekšrocībām un attīstības iespējām; organizēt teorētiskus un praktiskus pasākumus veselīga, apzināta un videi draudzīga dzīves veida popularizēšanai; sniegt jaun...
Lasīt visu
Top