"ART Fix"

"ART Fix"

Mērķi: organizēt izglītojošas nodarbības, kursus, lekcijas, meistarklases, konkursus un citus pasākumus, kas vērsti uz viņu izglītošanu un attīstību kultūras mantojuma saglabāšanas, mākslas, mākslas vēstures un restaurācijas jomās; organizēt pasākumus, apmācības un radošās darbnīcas, kas vērsti uz neformālo izglītību un intelektuālo un fizisko attīstību; atbalstīt un veicināt bērnu, jauniešu un pārējās sabiedrības ieinteresētību un izglītošanu apkārtējās vides, kultūras mantojuma un dabas saglabāšanā; organizēt starptautiska un vietēja mēroga projektus mūžizglītības, neformālās izglītības, mākslas, kultūrvēstures un kultūras saglabāšanas jomās. Veicināt zinātniskās pētniecības attīstību mākslas un kultūras mantojuma saglabāšanas jomās.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mārupītes gatve 54
Kontaktpersona: Puķīte Ieva
Tālrunis: +371 29857620
E-pasts: jolanta.grosberga@gmail.com

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.