Raiskumā aizvadīta risinājuma darbnīca: vietējo vērtību apzināšana

Raiskumā aizvadīta risinājuma darbnīca: vietējo vērtību apzināšana

Raiskuma bibliotēkā 2020. gada 16. jūlijā norisinājās 1. risinājumu darbnīca, kurā pulcējās 7 aktīvie iedzīvotāji, lai kopā ar Pārgaujas novada sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciālisti Ilutu Beķeri iepazītos ar novada aktivitātēm vietējo mājražotāju, amatnieku un citu mazo uzņēmēju apzināšanai un vienotas datu bāzes izveidei.

Risinājumu darbnīcu turpinājumā plānota tikšanās par kopienas svētku un tirdziņa izveidi, iesaistot pēc iespējas vairāk vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju, piedāvājot arī vietējo pašdarbnieku kultūras priekšnesumus.

Darbnīcas noslēgumā dalībnieki vienojās atziņā, ka Raiskums ir ļoti gleznaina vieta, ar kuru lepoties, un vietējie iedzīvotāji to vēlas parādīt arī citiem, bet nepieciešamas izteiktākas iesaistošās sabiedriskās aktivitātes, lai rastu vēlmi vietējos iedzīvotājos, it sevišķi jauniešos, virzīt savas vietas mārketingu.

#ProjektsKopa #ViedieCiemi

Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Raiskuma risinājuma darbnīcā ar lektori Ilutu Beķeri

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.