SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS IDEJU ATTĪSTĪBAS UN MENTORINGA PROGRAMMA TOPOŠAJIEM SOCIĀLAJIEM UZŅĒMĒJIEM

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS IDEJU ATTĪSTĪBAS UN MENTORINGA PROGRAMMA TOPOŠAJIEM SOCIĀLAJIEM UZŅĒMĒJIEM

 2020.GADA OKTOBRIS – 2021.GADA FEBRUĀRIS

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros piedāvājam piecus mēnešus ilgu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības un mentoringa programmu. Grupu un individuālās sesijās kopā ar dažādu jomu ekspertiem būs iespēja attīstīt savu sociālās uzņēmējdarbības ideju. Katru mēnesi nodarbības tiks veltītas kādam noteiktam tematam – sociālās uzņēmējdarbības juridiskajiem jautājumiem un pārmaiņu teorijai, kas palīdz apzināties sociālo ietekmi, biznesa modeļa veidošanai, dizaina domāšanai, mārketingam, zīmola izstrādei, grāmatvedībai, kā arī biznesa plāna veidošanu.

Programmā iekļautas dažādu formātu aktivitātes (detalizētu nodarbību grafiku skatīt zemāk): 

 • klātienes nodarbības par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām - vienu reizi mēnesī, sestdienā*
 • vebināri - tiešsaistes darbnīcas un lekcijas par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām
 • individuālas konsultācijas - individuālas tiešsaistes konsultācijas ar katru no ekspertiem
 • ikmēneša mācību grupu tiešsaistes tikšanās - visi dalībnieki tiks sadalīti trīs mācību grupās, katra mēneša beigās pastāstot par savas idejas attīstības progresu un aktuālajiem izaicinājumiem, kā arī neskaidrajiem jautājumiem, kuri jāprecizē

 

Kas var pieteikties? Pieteikties mentoringam aicināti motivēti esošie (reģistrēti kā sociālie uzņēmumi ne ilgāk kā vienu gadu) vai topošie sociālie uzņēmēji, kuri apņemas apmeklēt visas grupu nodarbības, kā arī mācību grupas tiešsaistē. Dalība programmā aizņems vismaz piecas stundas mēnesī. Ar katru no dalībniekiem tiks parakstīta abpusēja vienošanās par apņemšanos apmeklēt programmas nodarbības.

Priekšroka tiks dota dalībniekiem no sekojošiem novadiem – Kuldīgas, Skrundas, Alsungas, Gulbenes, Jelgavas, Ozolniekiem, Mārupes, Babītes, Olaines un Ķekavas, tomēr aicināti pieteikties arī citu novadu topošie sociālie uzņēmēji.

Kā pieteikties? Pieteikšanās programmai līdz 2020.gada 18. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama šeit. Dalība ideju attīstības un mentoringa programmā tiks piedāvāta tiem 15 dalībniekiem, kuri būs vislabāk spējuši aprakstīt savu sociālās uzņēmējdarbības ideju un iemeslus, kādēļ vēlas piedalīties programmā.

Projektu realizē biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Lauku partnerība Lielupe”, biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “SATEKA”, biedrība “Pierīgas partnerība”.

Projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”, projekta Nr.19-00-A019.332-000009, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Kontaktpersona:

Regita Zeiļa, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, regita@sua.lv, 27775952

NODARBĪBU GRAFIKS
2020.GADA OKTOBRIS Sociālā uzņēmējdarbība. Pārmaiņu teorija. Juridiskais ietvars.

 

 • 17.oktobris: klātienes nodarbība plkst. 10.00 - 14.00, Pierīgas novads (Ķekava, Mārupe, Olaine vai Babīte)
 • Individuāla eksperta konsultācija par sociālo uzņēmējdarbību tiešsaistē  (pieteikšanās uz konkrētu laiku)
 • oktobris: mācību grupu tikšanās tiešsaistē
 1. GADA NOVEMBRIS Biznesa modelis

 

 • novembris:klātienes nodarbība plkst. 10.00 - 14.00, Pierīgas novads (Ķekava, Mārupe, Olaine vai Babīte)
 • Individuāla konsultācija ar ekspertu par biznesa modeli, tā potenciālo attīstību  ar tiešsaistē (pieteikšanās uz konkrētu laiku)
 • novembris: mācību grupu tikšanās tiešsaistē
 1. GADA DECEMBRIS Dizaina domāšana, mārketings, zīmols, grāmatvedība un finanses
 • decembris: Dizaina domāšana, klātienes nodarbība plkst. 10.00 - 14.00, Pierīgas novads (Ķekava, Mārupe, Olaine vai Babīte)
 • Vebinārs: Mārketings sociālajiem uzņēmējiem
 • Vebinārs: Zīmols sociālajiem uzņēmējiem
 • Vebinārs: Grāmatvedība un finanses
 • Individuālas konsultācijas ar ekspertiem par mārketingu, zīmolu, grāmatvedību tiešsaistē (pieteikšanās uz konkrētu laiku)
 • decembris: mācību grupu tikšanās
 1. GADA JANVĀRIS Biznesa plāns, projekta pieteikuma sagatavošana, ALTUM pieteikums
 • janvāris: klātienes nodarbība plkst. 10.00 - 14.00, Pierīgas novads (Ķekava, Mārupe, Olaine vai Babīte)
 • Individuāla konsultācija ar ekspertu par projektu rakstīšanu, projektu pieteikumu (pieteikšanās uz konkrētu laiku)
 • janvāris - Mācību grupu tikšanās
 1. GADA FEBRUĀRIS   Noslēguma prezentācijas
 • februāris: klātienes nodarbība plkst. 10.00 - 14.00, Pierīgas novads (Ķekava, Mārupe, Olaine vai Babīte)
 • Individuāla konsultācija ar ekspertu: Sociālā uzņēmējdarbība. Pieteikums sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai (pieteikšanās uz konkrētu laiku)
 • Noslēguma pasākums (datums tiks precizēts)

*Tiks ievērotas valstī noteiktie pulcēšanās ierobežojumi un, gadījumā, ja valstī atkal stāsies spēkā pulcēšanās ierobežojumi, grupu nodarbības tiks organizētas tiešsaistē.

EKSPERTI

 Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja

Madara Ūlande kopš 2015.gada ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja (LSUA), cilvēks ar vairāk nekā 17 gadus ilgu pieredzi pilsoniskās sabiedrības un sociālā aktīvisma projektu un organizāciju vadībā. Esot LSUA direktores amatā, Madara ir vadījusi neskaitāmas lekcijas, seminārus un apmācības par sociālās uzņēmējdarbības tēmām, konsultējusi esošos un topošos sociālos uzņēmējus, kopā ar kolēģiem veidojusi publikācijas un pētījumus, piedalījusies sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma izstrādē un dažādos citos veidos attīstījusi sociālās uzņēmējdarbības nozari Latvijā. Madara ir strādājusi ar tādām organizācijām un zīmoliem kā ManaBalss.lv, homo ecos:, TU.ESI.LV, kā arī palīdzējusi sociālajām iniciatīvām un projektiem Argentīnā, Jaunzēlandē, Dānijā un Grenlandē. Madara vairākus gadus ir bijusi Latvijas Simtgades Radošās Padomes locekle, kā arī Eiropas Komisijas rīkotā Social Innovation Competition 2017 un Eiropas Investīciju Bankas Institūta rīkotā Social Innovation Tournament 2017 žūriju locekle, palīdzot izvērtēt Eiropas inovatīvākās idejas sociālo pārmaiņu jomā.

Vita Brakovska, biznesa trenere

Vitai Brakovskai ir 10+ gadu darba pieredze valsts un pašvaldību jomā, 9+ gadu starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā Baltijā un NVS, 18+ gadu praktiska pieredze darbā ar NVO cilvēkresursu attīstību, 1000+ pasākumu vadīšana indivīda uzņēmējspēju aktivizēšanai. Vita pilda Latvijas tautsaimniecībai būtisku sociālu funkciju – sniedz konsultatīvu atbalstu ideju autoriem, jauniešiem un jaunajiem uzņēmējiem, palīdzot tiem “testēt” savas idejas un veidot “ceļa karti” idejas sekmīgākai īstenošanai. Vitas atziņa: „Uzskatu, ka Latvija joprojām ir Iespēju zeme ikvienam, kas ir gana drosmīgs, lai ļautu izpausties savam „radošajam Džinam” un atmestu „kāpņu telpas” sindromu. Kombinējot izglītību un uzņēmību, ikviens var nokļūt tur, kur citi vēl tikai sapņo nokļūt! Novēlu ikvienam piedzīvot „uzvaras garšu”, atļaujoties dažkārt domāt un darīt CITĀDI – tādejādi iegūstot brīvību pār saviem darbiem un lēmumiem!”

  Evita Štrausa, uzņēmuma “MILZU!” attīstības vadītāja

 Evitas izglītība bāzējas psiholoģijā, inovācijās un uzņēmējdarbībā. Evitai ir pieredze gan B2B pārdošanas vadībā, gan biznesa koncepta izstrādē un eksporta virzībā, attīstot zīmolu “MILZU!”. Evita uzskata, ka veiksmīga biznesa pamatā ir mērķtiecīga zīmola pozicionēšana un pārdomāts koncepts, lai spētu diferencēties un nodrošinātu saikni ar klientiem ilgtermiņā. Tieši zīmola pozicionēšanu Evita šobrīd padziļināti pēta doktorantūras studijās, apvienojot to ar profesionālo darbību starptautiskā vidē.

Ieva Strazdiņa, grāmatvedības uzņēmuma “act.count.think” vadītāja

 Ievai ir izglītība grāmatvedībā, finanšu analīzē un auditā, ieguvusi Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas profesionāla grāmatveža sertifikātu un regulāri papildina grāmatvedības zināšanas kursos un apmācībās. Tāpat Ieva sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus gan uzņēmumiem, gan biedrībām.

Madara Makare,  projektu eksperte

 Madara vairāk nekā 10 gadus raksta, administrē, vērtē un konsultē dažādu projektus visdažādākajās nozarēs - sākot ar kokapstrādi, farmāciju, elektroniku un IT un beidzot ar sociālo uzņēmējdarbību; aiz muguras arī astoņu gadu pieredze sava sociālās uzņēmējdarbības projekta īstenošanā.

Čārlzs Bušmanis, stratēģiskais dizainers, uzņēmuma Design Elevator līdzdibinātājs

 Čārlzs Bušmanis (Charles Bušmanis) ir industriālais dizainers un dizaina konsultants ar pieredzi inovāciju radīšanā, dizaina izglītībā un darbā ar start-up uzņēmumiem, kā arī Latvijas Dizaina gada balvas stratēģiskais partneris. Čārlzs ir studējis Eindhovenas Dizaina akadēmijā Nīderlandē, kā arī Šveices augstskolās – Tehnoloģiju institūtā Cīrihē (ETH Zürich) un Lozannas Mākslas un dizaina augstskolā (ECAL). Pašlaik Čārlzs sniedz atbalstu Valsts kancelejai inovāciju ieviešanā valsts sektorā.

Elīna Bušmane, stratēģiskā dizainere, dizaina uzņēmuma Design Elevator līdzdibinātāja

Elīnai ir starptautiska izglītība (Aalto universitāte) dizainā un radošajā ilgtspējā, kā arī vairāk nekā 10 gadu pieredze komerciāli veiksmīgu produktu dizaina izstrādē un attīstībā. Radot dizainu, Elīnai svarīga ir user centred design (uz lietotāju vērsts dizains) pieeja, jo tā ir atslēga produktu tālākajai veiksmei.

 

Diāna Ņikitina, zīmolvede

Diāna Ņikitina, divu bērnu mamma, zīmolvede, Mammu kopstrādes izveidotāja, podkāsta Mamma strādā veidotāja. Izstrādā zīmolus un komunikāciju kopš 2007.gada, pieredzi gūstot gan PR aģentūrā, gan zīmolu ligzdā MATKA. Trīs gadus dzīvojot Parīzē un daudz ceļojot, guvusi arī pasaules elpu. Šobrīd strādā kā pašnodarbinātā, palīdzot veidot zīmolu desmitiem mazajiem un vidējiem biznesiem ik mēnesi, īpašu uzsvaru un uzmanību veltot sieviešu biznesiem.

 

 

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.