Skujenes un Beveren inovatīvie risinājumi kopienas izaugsmei

Skujenes un Beveren inovatīvie risinājumi kopienas izaugsmei

Skujene ir viens no šobrīd nedaudzajiem ciemiem Latvijā, kas iedzīvotāju entuziasma un koprades vadīts, ievieš viedo ciemu konceptu, savukārt Beveren ir ciemats Rietumflandrijas provincē Beļģijas pierobežā, kas iedvesmo citas Beļģijas kopienas ar savām viedajām iniciatīvām. Abus ciemus vieno vairāku pašu iedzīvotāju ideju radīšana un realizēšana, kas sākusies pateicoties, sākotnēji problemātiskai situācijai kopienā.

Skujene, ciems Amatas novada Amatas pagastā

Iedzīvotāju skaits – ap 300

Tehnoloģiskā inovācija

Kā impulss ciema iedzīvotāju sanākšanai kopā un pirmajām iniciatīvām Skujenē bija Radio un televīzijas centra platjoslas optiskā kabeļa ievilkšana. To ievilka līdz Skujenes pagasta pārvaldes ēkai, kur nu bija pieejams jaudīgs internets, tomēr, lai nodrošinātu šādu pakalpojumu visiem iedzīvotājiem, vajadzēja privātas investīcijas, kuru kopienai nebija. Iedzīvotāji nolēma izmantot pieejamos resursus, un 2018. gadā Skujenes pārvaldes ēkā tika atklāta visiem iedzīvotājiem pieejama koprades telpa, kurā var ne vien sanākt kopā, bet arī strādāt, izmantojot gan jaudīgo internetu, gan iegādātos datorus, krāsu printeri, skeneri un 3D printeri.

Iedzīvotāju kopas mijiedarbība

Koprades telpas idejas īstenošana ir iekustinājusi Skujenes iedzīvotāju kopienu, tā pamazām kļūst aktīvāka un vienotāka, pati rūpējoties par savām iespējām un attīstību. Aktīvo cilvēku loks ir kļuvis plašāks – kopienas aktivitātēs iesaistās gan jaunās ģimenes, gan seniori, gan jaunieši, arī uzņēmēji un pašvaldība. Ienāk arī jauni iedzīvotāji, kas par dzīves un darbības vietu ir izvēlējušies Skujeni.

Skujenieši uztur arī savas kopienas lapu Facebook – Viedā Skujene: ŠEIT 

Inovācijas uzņēmējdarbībā un kopienas identitātes apzināšanās

Meklējot jaunus inovatīvus risinājumus uzņēmējdarbības attīstīšanai un arī kopienas identitātes stiprināšanai, skujenieši ir radījuši savu skuju produktu līniju – dažādus skuju produktus, piemēram, marinētus čiekurus vai skuju marmelādi, ko var iegādāties vietējā veikalā.

Vietējā veikalā ir izvietota vēl viena vietējo iedzīvotāju iniciatīva – vietējo uzņēmēju ražotu produktu stends. Savukārt 2020. gadā tika organizēts pasākums „Vienas dienas kafejnīca”, apvienojot ceļojumu astoņās saimniecībās.

Esošo resursu izmantošana 

Vietējā iniciatīva ir arī interaktīvs digitāls informatīvais stends, kas izvietots ciema veikalā. Lai to realizētu, tika apvienotas Skujenes iedzīvotāju prasmes un zināšanas – stenda programmēšanu uzņēmās Skujenē dzīvojošs programmētājs, citi iedzīvotāji sagatavoja informāciju, kas pieejama stendā – par Skujenes vēsturi, ievērojamiem cilvēkiem, tūrisma informāciju. Stendā var iepazīties arī ar pasākumu afišu un dažādiem sludinājumiem

Beveren, ciems Beļģijas Rietumflandrijas provincē

Iedzīvotāju skaits – 500

 

Beveren (Beveren aan de IJzer) ciemā Beļģijā dzīvo saliedēta 500 iedzīvotāju kopiena, kas saviem spēkiem īstenojusi vairākas iniciatīvas, kas risina nozīmīgas ciemata iedzīvotāju problēmas.

Iedzīvotāju kopienas rīcības impulss Beveren līdzīgi kā Skujenē, bija izaicinājums, ko kopiena apņēmās risināt. Beveren tā bija mobilitātes problēma, jo ciema iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuriem nav sava transportlīdzekļa, nācās mērot tālu ceļš ārpus sava ciema, lai nodrošinātu vairākas pamatvajadzības.

Inovācijas uzņēmējdarbībā

Beveren iedzīvotāji kādreizējā restorāna ēkā izveidoja Ciema Centru (Village Hub), kas sniedz virkni pakalpojumu un risina ne vien mobilitātes problēmas, bet arī kalpo par ciemata galveno punktu, pulcējot visu vecumu cilvēkus. Tur mājo ēdināšanas pakalpojumi un neliels veikals, kur savas preces pārdod vairāk nekā 20 piegādātāji, un kur var iegādāties dzērienus un mājās gatavotas maizītes un kūkas. Ciemata Centrā nodrošina arī vairākus citus noderīgus pakalpojumus, piemēram, stikla savākšanu un paku pakalpojumus, ko vietējie labprāt izmanto.

Ciema Centra kompleksā darbojas arī Mobilitātes centrs, kas piedāvā automašīnu un velosipēdu koplietošanu, velosipēdu remontu un pārtikas preču piegādi. 

Sociālās inovācijas un dažādu sociālo grupu integrācija

Ēkā atrodas arī Kopienas centrs (Community Hub), kuru vada brīvprātīgo grupa sadarbībā ar invalīdu organizāciju De Lovie. Kopienas centrs nodrošina arī jēgpilnu nodarbinātību un iespējas dažādām iedzīvotāju grupām, tajā skaitā cilvēkiem, kuriem ir intelektuālas attīstības traucējumi. Jaunie uzņēmēji kopienu centrā organizē un koordinē pakalpojumus, darbnīcas un kopienas pasākumus. Vienu dienu nedēļā atvērto durvju dienu centrā rīko veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji, sociālie un invaliditātes dienesti.

Izaicinoša, bet veiksmīga iedzīvotāju iniciatīva, kas tapa Ciema Centra paspārnē, bija aicinājums iedzīvotājiem 30 dienas iztikt bez privātā auto, piedāvājot iedzīvotājiem izmēģināt plašu citu ilgtspējīgu mobilitātes iespēju klāstu, piemēram, elektrisko divriteni, elektrisko automobili, elektrisko kravas automobili transportlīdzekli, divriteni. Iniciatīvas video: ŠEIT 

Beveren Ciema Centra pieredze ir rosinājusi reģiona vadībai meklēt iespējas izveidot līdzīgu pakalpojumu centru tīklu attālos Beļģijas lauku rajonos.

Abos ciemos, gan Latvijā, gan Beļģijā nozīmīgs aspekts ciema attīstībai ir bijis savu iedzīvotāju prasmju un zināšanu apzināšana un izmantošana kopīgu mērķu sasniegšanai, un tikai vajadzības gadījumā, kad pašā kopienā kāda resursa trūkst vai ir nepieciešami unikāli papildu resursi, tie tiek izzināti ārpus ciema.

Materiāls sagatavots kampaņas “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” ietvarā. Kampaņas iniciators ir publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme" sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu īsteno “LLF sadarbnīca”. 

Kampaņa tiek īstenota projektā „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.