Notikusi 2016. gada biedrības kopsapulce

Notikusi 2016. gada biedrības kopsapulce

21.martā Mazcenu bibliotēkā notika biedrības "Pierīgas partnerība" biedru kopsapulce. Kopsapulcē tika aicināti piedalīties ne tikai esošie, bet arī potenciālie biedri, kuri turpmāk vēlas aktīvāk iesaistīties dažādu projektu īstenošanā.

Kopsapulce sākās ar administratīvās vadītājas Alīnas Lukjancevas atskatu par 2015.gadā paveikto, par SVVA stratēģijas izstrādi, par gada nozīmīgākajiem notikumiem. 2016.gadā biedrība veicinās īstenoto LEADER projektu popularizēšanu, teitorijā esošo nevalstisko organizāciju un jauniešu aktivitāšu veicināšanu.

Biedrības valdes priekšsēdētāja sniedza informāciju par biedrības "Pierīgas partnerība" 2015.gada pārskatu, pamatojot veikto  darbību izdevumus pa pozīcijām un gada pārskata sastāvdaļām.

Biedrībā "Pierīgas partnerība" uzņēma jaunus biedrus:

 • Rīgas jāšanas sporta klubs "SPORT De Lux", kas darbojas Babītes novadā zirgsaimniecības jomā. www.elittesport.lv ;
 • Irina Millere, kas ir lauku tūrisma un atpūtas vietas karpu dīķis "Kastos" www.karpudikis.lv/
 • SIA „Latvijas lauku konsultāciju centrs” Pierīgas birojs, kas ir lauku attīstības konsultanti šajā reģionā. www.llkc.lv.

Kopspulces noslēgumā tika ievēlēta biedrības Padomes šādā sastāvā:
Olaines novada pārstāvji:

 • pašvaldība - Olaines novada dome, pārstāvis Jānis Kuzmins
 • nevalstiskā sektora pārstāvis - Biedrība „Māk-onis”, pārstāve Brigita Medne;
 • uzņēmējs - SIA „KART GROUP”, pilnvarotais pārstāvis Kristaps Kauliņš

Mārupes novada pārstāvji:

 • pašvaldība – Mārupes novada dome, pārstāve Līga Kadiģe;
 • nevalstiskā sektora pārstāvis - biedrība „Mārupes BMX klubs” pārstāvis Guntis Ruskis;
 • uzņēmējs – z/s „Liepsalas-S” pārstāve Ieva Spriža.

Babītes novada pārstāvji:

 • Babītes pašvaldība – Babītes novada dome, pārstāve Ilze Bērziņa
 • nevalstiskā sektora pārstāve– RJSK "SPORT De Lux”, pārstāve Kate Ansone.
 • uzņēmējs - SIA „Lāči”, pārstāve Inga Kārkliņa un Normunds Skauģis

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.