Noslēgusies 16. kārtas LEADER projektu pieteikumu pieņemšana – iesniegti 19 projekti

Noslēgusies 16. kārtas LEADER projektu pieteikumu pieņemšana – iesniegti 19 projekti

2023. gada 4.oktobrī biedrībā “Pierīgas Partnerība” noslēdzās projektu pieņemšanas 16. kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Kopā saņemti 19 projekti ar reģistrētu kopējo finansējuma summu 182 713,58 EUR (pieejamais: 103 917,81 EUR) – 6 projekti 1.1. rīcībā „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”, 3 projekti 1.2. rīcībā „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” un 10 projekti 1.3.rīcībā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”.

Projektu īstenošanas vieta – 13 projekti Mārupes novads un 6 projekti Olaines novads.

16.kārtas iesniegto projektu rezultātu kopsavilkums:

Rīcības nosaukumsKārtā kopējais izsuldinātais finansējums EURKārtā iesniegto projekta pieteikumu kopējais finansējums EURProjektu skaits
1.1.  rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”34 639,2758 610,306
1.2.  rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”34 639,2741 881,003
1.3.rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”34 639,2782 222,2810
KOPĀ103 917,81182 713,5819

Līdz  5. novembrim partnerība nodod projektus LAD un paziņo atbalsta pretendentiem par vērtēšanas rezultātiem.

Biedrība “Pierīgas Partnerība” pateicas visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi.

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2023. gada 4. septembra līdz 2023. gada 4.oktobrim izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 16. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Kopējais pieejamais finansējums 103 917,81 EUR.

Papildu informācija: tālrunis: +371 28644888 vai e-pasts: info@pierigaspartneriba.lv

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.