Norisinājās seminārs par kritisko domāšanu un argumentāciju

Norisinājās seminārs par kritisko domāšanu un argumentāciju

Šodien, 25.maijā, norisinājās seminārs par kritisko domāšanu un argumentāciju esošajiem un topošajiem uzņēmējiem ar mērķi sniegt ieskatu, kas ir kritiskā domāšana, kā to pielietot ikdienā, kā arī – kā argumentēt savu viedokli.

Semināru vadīja Indars Kraģis –  izglītības vadības maģistrs, komunikāciju un personīgās izaugsmes prasmju treneris kopš 2009. gada, profesionāls lektors par medijpratības un kritiskās domāšanas jautājumiem un starptautiski novērtētās grāmatas “Radošums un kritiskā domāšana” autors.

Semināra vadītājs sniedza teorētisku ieskatu kritiskajā domāšana un argumentācijā, kā arī praktiski deva dalībniekiem uzdevumus ar iespēju darboties, kritiski izvērtējot situāciju un to argumentējot.

Indars Kraģis uzsvēra to, ka ir septiņas argumentācijas taktikas, kas ir:

  1. Cieniet oponenta viedokli;
  2. Papildiniet pretinieka argumentus;
  3. Atkāpties, kad oponents ir zinošāks;
  4. Izmantojiet pretinieka vājās vietas;
  5. Izsakieties kā pēdējais;
  6. Atdzīstiet savas kļūdas;
  7. Pārspējiet vai kompensējiet.

Aicinām arī turpmāk sekot līdzi koprades telpas “Dzīvoklis” pasākumiem un aktualitātēm!

 

 

 

 

 

 

Pasākums tiek organizēts projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.