Līdz 8. maijam BALSO par mūsu ideju - festivāls "Viedi! Zaļi Draudzīgi!"

Līdz 8. maijam BALSO par mūsu ideju - festivāls "Viedi! Zaļi Draudzīgi!"

Lai saņemtu finansējumu projekta idejas īstenošanai konkursā “Mārupe - mūsu mājas 2022” aicinām iedzīvotājus piedalīties balsojumā un atbalstīt biedrības "Pierīgas partnerība" projekta ideju - festivāls "Viedi! Zaļi Draudzīgi!". Balsošana norisinās līdz 8. maijam.

Biedrības "Pierīgas partnerība" projekta idejas īss apraksts: Organizēsim videi draudzīgu festivālu "Viedi! Zaļi Draudzīgi!" ar mērķi Mārupes novada iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, neformālā gaisotnē, pašiem līdzdarbojoties, iemācīt prasmes un rast vērtīgus padomus videi draudzīgākai dzīvei, iepazīstot un iesaistoties Tīraines kopienā. Visas dienas garumā pozitīvā atmosfērā ikvienam būs iespēja četru sesiju ciklos piedalīties videi draudzīgās un ilgtspējīgās praktiskās darbnīcās, meistarklasēs un izzinošās lekcijās, savukārt bērniem - darboties ar animatoru, tādejādi visiem pavadot kopā laiku ar līdzīgi domājošiem, savstarpēji socializējoties, radot svētkus ar muzikālu vakara noslēgumu videi saudzīgā Tīraines kopienas festivālā.

Projekts tiks realizēts sadarbībā ar Mārupes novada jauniešu domi.

Nobalso par projekta ideju šeit: https://forms.gle/fQRwvKu5buyxZpR29

Ar vienu vārdu un e - pasta adresi var būt viens balsojums visa balsošanas perioda laikā.

Konkursam paredzētais kopējais budžets ir 30 000 eiro, savukārt vienam projektam pieejamais atbalsts 2 500 eiro.

Balsojot varat paust savu viedokli par konkursa dalībnieku izplānotajām un projektu konkursa ietvaros iesniegtajām brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm novadniekiem. Tas ne tikai palīdzēs noskaidrot finansējuma ieguvējus, bet arī palīdzēs pasākumu ideju autoriem uzzināt iedzīvotāju interesi, kā arī pašvaldībai izprast interešu jomas, kas novadā aktuālas.

Šogad iedzīvotāju iniciatīvu konkursā “Mārupe - mūsu mājas 2022” iesniegti 16 projektu pieteikumi. Konkursā iesniegtās iedzīvotāju projektu idejas var sacensties par pašvaldības finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, ja atbilst konkursa nolikumā noteiktajiem administratīvajiem un kvalitatīvajiem kritērijiem. Šogad kritērijus veiksmīgi izpildījuši 13 projekti.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.