Izsludinām cenu aptauju telpu aprīkojuma un interjera nomas pakalpojumam

Izsludinām cenu aptauju telpu aprīkojuma un interjera nomas pakalpojumam

Biedrība „Pierīgas partnerība” izsludina cenu aptauju telpu aprīkojuma un interjera nomas pakalpojumam Olaines koprades jeb coworking telpā “Dzīvoklis”.

Cenu aptaujas  nolikums pieejams šeit.

Tehniskās specifikācijas  nolikums pieejams šeit.

Piedāvājums iesniedzams līdz 10.11.2020.

Piedāvājums nosūtāms pa pastu vai iesniedzams personīgi koprades telpā "Dzīvoklis" Zemgales iela 31, Olaine, Olaines novads vai elektroniski uz e-pasta adresi: valerija@pierigaspartneriba.lv

Papildu informācija: Valērija Cimoška, mob. 26454119, valerija@pierigaspartneriba.lv

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir  vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes, Babītes un Olaines novadu teritorijā. Partnerības mērķis ir ar savu darbību veicināt Babītes, Olaines un Mārupes novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Aktivitāte tiek īstenota projektā „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.