Biedrība “Pierīgas partnerība” izstrādājusi sabiedrības virzīto attīstības stratēģiju 2023. -2027. gadam Mārupes un Olaines novados

Biedrība “Pierīgas partnerība” izstrādājusi sabiedrības virzīto attīstības stratēģiju 2023. -2027. gadam Mārupes un Olaines novados

Vietējā rīcības grupa, biedrība “Pierīgas partnerība”, uzsākot darbu jau pērn, bet šogad, intensīvi iesaistot arī iedzīvotājus, uzņēmējus un NVO pārstāvjus, ir izstrādusi jaunu sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju, lai piesaistītu LEADER finansējumu nākamajiem 5 gadiem Mārupes un Olaines novados.  

Lai gan stratēģijas izstrādes process bija sarežģītāks nekā iepriekšējā periodā, jo nākamā perioda (2023-2027.gads) pieejamais LEADER projektu finansējums teritorijai ir būtiski mazāks un bija jāsaprot svarīgākās atbalstāmās jomas un vajadzības, taču 2023.gada 29.jūlijā padomes sēdē stratēģija tika apstiprināta un iesniegta tālākai apstiprināšanai. 

Administratīvā vadītāja Maija Bebre stāsta: Mēs esam gandarīti par stratēģijas izstrādāšanu un ticam, ka šī stratēģija kalpos kā pamats veiksmīgai attīstībai nākamajos gados. Arī ar mazām lietām var panākt lielu ietekmi, un LEADER iespēja ir kā tramplīns savai, uzņēmuma un līdz ar to arī teritorijas izaugsmei. Mēs esam pārliecināti, ka stratēģija veicinās inovāciju, sadarbību un labklājību Mārupes un Olaines novados.”

Biedrības uzdevums ir stiprināt vietējo ekonomiku, t.sk. viedu un ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu, un veicināt sabiedrības, t.sk. vietējo kopienu , iesaistīšanos Olaines un Mārupes novadu  teritorijas attīstībā.

Lai noteiktu SVVA stratēģijas attīstības virzienus, biedrība “Pierīgas partnerība” izstrādes procesā apkopoja informāciju no interneta aptaujām, kā arī organizēja vietējā teritorijā fokusa grupas, sarunas un pasākumus, kuros piedalījās Mārupes un Olaines novada aktīvie iedzīvotāji, ģimenes, jaunieši, seniori, kopienu pārstāvji, uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, mājražotāji u.c. Darba grupās tika noskaidrotas tās vajadzības, kuras nepieciešamas īstenot ilgtspējīgai teritorijas attīstībai. Tādejādi tika noteikta stratēģijas vīzija: Partnerības teritorija ir ekonomiski spēcīga teritorija, kurā dzīvo sabiedriski aktīvi iedzīvotāji. Savukārt šajā periodā ir noteikti 2 pamatvirzieni jeb stratēģiskie mērķi: Attīstīta viedā uzņēmējdarbība un attīstīta pilsoniska sabiedrība 

Biedrības “Pierīgas partnerība” kā vietējās rīcības grupas attīstības stratēģijas īstenošanas mērķis ir tādu projektu piesaiste un īstenošana, kuri veicina viedu risinājumu ieviešanu uzņēmējdarbībā, sekmē kopienu attīstību un veicina sabiedrības, t.sk. jauniešu, iesaisti sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā, t.sk. attīsta kultūras, sporta, sociālo pakalpojumu piedāvājumu, rīko aktivitātes, kas veicina iedzīvotāju izpratni par videi draudzīgiem risinājumiem un brīvprātīgo darbu.

Šobrīd jaunā Stratēģija ir iesniegta Zemkopības ministrijai un pieteikumu pieņemšana plānota nākamajā gadā.

Stratēģija pieejama ŠEIT.

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijā. Apvienojam pašvaldības, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, lai kopīgiem spēkiem veicinātu teritorijas attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Vairāk www.pierigaspartberiba.lv  

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.