Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana 1. kārtā

Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana 1. kārtā

Ir noslēgusies 1. kārta projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Nr.RīcībasSaņemto
projektu
skaits
Kārtā
pieškirtais
finansējums,
EUR
Attiecināmās
izmaksas,
EUR
Atlikums
1. mērķis ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA EKONOMISKĀ VIDE
1.1.Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai10100000207034107034
1.2.Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai51000005817941821
1.3.Atbalsts zņēmumu radīšanai un attīstībai3500002666623334
2. mērķis ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA EKONOMISKĀ VIDE
2.1.Atbalsts abiedrisko aktivitāšu dažādošanai158000010435624356
3. mērķis SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE
3.1.Atbalsts vietējā steritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai68000010435624356
KOPĀ
39410000616284206284

17.06.2016.—16.09.2016. Stratēģijai atbilstošos projektus vērtē Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā pārvalde.
17.05.2016.—16.06.2016. Projektus vērtē biedrība "Pierīgas partnerība" atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.