Lielvārde‌ ‌un‌ ‌Mukarova‌ ‌–‌ ‌viedie‌ ‌ciemi‌ ‌ar‌ ‌pilsētvides‌ ‌klātbūtni‌ ‌

Lielvārde‌ ‌un‌ ‌Mukarova‌ ‌–‌ ‌viedie‌ ‌ciemi‌ ‌ar‌ ‌pilsētvides‌ ‌klātbūtni‌ ‌

Lielvārde Latvijā un Mukarova Čehijā ir divas dažādas kopienas, kuras vieno pilsētvides klātbūtne un radītie izaicinājumi: abas atrodas netālu no valstu galvaspilsētām, radot funkcionālo sasaisti, abās iedzīvotāji meklē viedus risinājumus kopienas līdzdalībai un pakalpojumus labākai dzīvošanai ciemā.

Lielvārde – pilsēta Vidzemes dienvidrietumos

Iedzīvotāji: 5934

Iedzīvotāju atvērtība un mijiedarbība un tehnoloģiskā inovācija

Lielvārde ir pilsēta Vidzemes dienvidrietumos, viena no senākajām apdzīvotājām vietām Daugavas krastā. Lielvārdes iedzīvotāji var lepoties ar vairākām viedām iniciatīvām, dažas no kurām Lielvārdē radušās jau pirms vairākām desmitgadēm. Un, proti, jau vairāk nekā 28 gadus Lielvārdē mājo agrāk apgāds, šobrīd – izglītības uzņēmums “Lielvārds” (www.lielvards.lv), kas izstrādā un apgādā Latvijas skolas ar mācību materiāliem. Ejot soli solī ar laikmeta inovācijām, šobrīd “Lielvārds” vairs nav tikai drukātu materiālu izdevējs, gluži pretēji, tas sniedz nozīmīgu ieguldījumu jauno tehnoloģiju integrēšanā mācību saturā un vidē. “Lielvārds” iniciatīva ir mācību platforma Soma.lv, kas piedāvā digitalizētu mācību saturu visām klasēm. 

Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” iniciatīva vietējās kopienas iedzīvotājiem, kuru kopš tā atvēršanas jau vairāk nekā 7 gadus vada un īsteno lielvārdietis Jānis Lūsis, ir interešu izglītības centrs “Lielvārdi” (www.lielvardi.lv). Tas pulcē Lielvārdes jaunāko paaudzi no pavisam maziem lielvārdiešiem līdz vidusskolas skolēniem. Mazajiem bērniem ir iespēja apmeklēt Montesori nodarbības, angļu valodu, mākslas nodarbības, logopēdijas nodarbības, kā arī mūzikas un dzīvnieku terapiju. Savukārt lielākiem bērniem interešu izglītības centrs piedāvā tehniskās jaunrades pulciņu, kas ietver iemaņu apguvi darbā ar dažādiem materiāliem, kā arī programmēšanu, 3D modelēšanu un elektroniku. Šiem bērniem ir iespēja būt pirmajiem, kas praksē izmēģina to, ko “Lielvārds” piedāvā pārējām skolām – gan mācību materiālus, gan mācību iekārtas, piemēram, interaktīvos ekrānus, 3D printeri, ploteri (datora vadīta iekārta, kas izgriež kontūras no dažādiem materiāliem, piemēram, kartona), CNC iekārtu (datorvadāms kokapstrādes darba galds).

Interešu izglītības centrs sadarbojas arī ar Lielvārdes novada pašvaldību, sekmējot centra pakalpojumu pieejamību plašākam iedzīvotāju lokam. 

Sociālā inovācija un esošo resursu izmantošana

Kopš 2019. gada vasaras Lielvārdes iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejama koprades telpa “CoLabora Lielvārde”, ko izveidojusi un attīsta Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”. “CoLabora Lielvārde” ir atvērta tipa bezmaksas darba telpa, kurā pieejams ātrs internets, printeris, kafijas automāts, virtuves zona un autostāvvieta. 

Koprades telpa pulcē dažādas iedzīvotāju un interešu grupas, piedāvājot gan iespējas piedalīties telpas koordinatoru organizētos pasākumos, gan pašiem rīkot savus pasākumus. Šobrīd telpā darbojas jeb rezidē dažādu sabiedrības un interešu grupu pārstāvji, organizējot tikšanās, nodarbības un radošās darbnīcas. “CoLabora Lielvārde” rezidenti ir arī uzņēmēji. Viņi var saņemt gan profesionālu, gan morālu atbalstu, kas nepieciešams jauna biznesa sākumā.

Informācija par “CoLabora Lielvārde”: MĀJASLAPA, FACEBOOK.

Mukarova – ciems Čehijā, netālu no Prāgas

Iedzīvotāji – 2500

Vienots iedzīvotāju mērķis un vīzija

Mukarova (Mukařov) ir ciems Čehijā, 35 km attālumā no Prāgas. Tuvā galvaspilsētas atrašanās nozīmē situāciju, kad lielākā daļa darbspējīgā vecuma iedzīvotāju dodas uz darbu ārpus ciema. Pašvaldībai kopā ar iedzīvotājiem ir izaicinājums kopā radīt un attīstīt vidi, kurā ciema iedzīvotāji jūtas piederīgi un aktīvi līdzdarbojas. Pēc ciema kopienas iniciatīvas 2019. gadā ciems kļuva par Viedo ciemu tīkla (Smart Village Network) dalībniekiem. Mukarova ir arī viens no projekta Eiropas mēroga pilotprojekta „Smart Rural 21” ciemiem, kurš saņem atbalstu viedā ciema attīstības stratēģijas izstrādei un pilnveidei.

Tehnoloģiskā inovācija

Pirmos viedos soļus Mukarovas ciemā veica 2019. gadā, ieviešot stimulējošu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kas katru ciema iedzīvotāju vai ēkas īpašnieku nodrošina ar savu personīgo atkritumu apsaimniekošanas kontu, tādējādi palīdzot gan iedzīvotājiem kontrolēt atkritumu rašanos un "maksāt par to, ko izmet", gan pašvaldībai pārbaudīt visus ar atkritumu izvešanu saistītos procesus.

  1. gada tika ieviesta arī tiešsaistes bibliotēkas sistēma. Tā iedzīvotājiem piedāvā digitalizētu bibliotēkas katalogu un iespēju mājās izvēlēties grāmatas, ko paņemt lasīšanai no bibliotēkas.

Iedzīvotāju pārvaldības atvērtība un integritāte

  1. gadā tika izveidota jauna pašvaldības mājas lapa – PIEEJAMA ŠEIT, kas ir ne vien rīks, kurā gan ciema iedzīvotāji, gan viesi var sekot līdzi aktuālai un noderīgai informācijai, bet arī iespēja iedzīvotājiem informēt pašvaldības dienestus par nekārtībām, nepieciešamajiem uzlabojumiem, un arī veikt vietējo nodevu apmaksu tiešsaistē

Nozīmīgs un laikmetīgs veids, kā ciema iedzīvotāji var iesaistīties un līdzdarboties ciema attīstībā, ir iedzīvotāju līdzdalības projekti. Līdzdalības projektus ierosina un izvēlas paši iedzīvotāji ar mērķi attīstīt ciema sabiedrisko telpu un sociālo dzīvi. Ciema mājas lapā izveidots īpašs projektu vadības rīks, kurā notiek saziņa un arī balsošana par līdzdalības projektiem.

Lielvārdei un Makarovai ir līdzīga pamata bāze: laba teritoriālā sasniedzamība un augsts iedzīvotāju potenciāls – zināšanas un izpratne par ilgtspējības nozīmi teritorijas attīstībā. Abu kopienu pieredze rāda, ka uzņēmēju un pašvaldības radītie inovatīvie risinājumi var nozīmīgi sekmēt un attīstīt ciema un kopienas iedzīvotāju iekļaušanu un iesaisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiāls sagatavots kampaņas “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” ietvarā. Kampaņas iniciators ir publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme" sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu īsteno “LLF sadarbnīca”. 

Kampaņa tiek īstenota projektā „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.