Anketa LEADER projekta īstenotājiem

Anketa LEADER projekta īstenotājiem

Lai apzinātu LEADER programmas ieviešanu un sekmētu tās īstenošanu biedrības "Pierīgas partnerības" darbības teritorijā, aicinām LEADER projekta īstenotājiem aizpildīt anketu līdz 5.maijam!
Anketas aizpildes laiks 5 -7 min.
Rezultāti tiks izmantoti arī sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023-2027 izstrādei. Balstoties uz šo stratēģiju, būs iespēja saņemt finansējumu dzīves kvalitātes pilnveidošanai un uzņēmējdarbības attīstīšanai Mārupes un Olaines novados.
Biedrības "Pierīgas partnerība" ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijā. Apvienojam pašvaldības, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, lai kopīgiem spēkiem veicinātu teritorijas attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.