Aktīvi kopienu pārstāvji piedalās diskusijā sarunu festivālā "LAMPA"

Aktīvi kopienu pārstāvji piedalās diskusijā sarunu festivālā "LAMPA"

Sarunu festivāla "LAMPA" pirmajā dienā, 2. septembrī, aizritēja projekta "KOPA / kopienu pārdomāta attīstība" diskusija "Latvijas kopienas - ceļā uz viedumu!". 

Sarunai sākoties, Cēsu rajona lauku partnerības kopienu veidotāja un diskusijas moderatore Katrīna Idū, aicināja veidot asociāciju karti - "Kas liecina par viedo kopienu?".

Turpinājumā 8 aktīvi kopienu līderi - Ilmārs Pumpurs no Krapes, Daiga Eklone no Meņģeles, Rita Goldmane no Skrundas, Zane Zaiceva no Raunas, Elīna Immere no Ēdoles, Baiba Juhņēviča no Skujenes, Ilze Bērziņa no Dzilnuciema, Evita Berķe no Jāņupes - dalījās stāstos, kāda situācija kopienās ir šobrīd, un pieredzē, kas gūta veidojot kopienu un piedaloties projektā. 

Kopienu pieredzes ir ļoti dažādas, tomēr lielākoties, lai kopiena veidotos, ir nepieciešams līderis - iniciators. No 8 kopienu pārstāvjiem, kas piedalījās sarunā, vien Krapes kopienas pārstāvis Ilmārs Pumpurs uzsvēra, ka viņiem izteikta līdera nav - visi ir vienlīdz aktīvi. Galvenokārt kopienu līderi uzsvēra, ka, lai kopienu sāktu veidot, ir jānāk kopā un jārunā, ko varētu kopā darīt, mainīt, pilnveidot vai uzlabot.

Pilnu sarunu skaties VIDEO IERAKSTĀ!

Ceļā uz viedumu - KOPĀ!

Projekts “KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.