Apkārt Rīgai

Tūrisma zīmolam EXIT RĪGA izstrādāta vizuālās identitātes rokasgrāmata

DAUGAVA TRAVEL jeb “Daugavas lejteces” tūrisma reģions ir audzis un tam ir pievienojušies vēl 6 jauni novadi, pārtopot par zīmolu EXIT RĪGA, kas aicina ikvienu izrauties no ikdienas skrējiena, dodoties aizraujošā un aktīvā izbraucienā, kas ved apkārt Rīgai! EXIT RĪGA - tie ir 14 novadi, kas vienmēr bijuši tepat blakus. Sadarbojoties ar 6 partnerībām, ir radīts zīmols, lai aicinātu kā vietējos ceļ...
Lasīt visu

Darbību uzsāk EXIT RĪGA mājaslapa

Publiskota tūrisma zīmola EXIT RĪGA mājaslapa www.exitriga.lv, kurā sākotnēji saturēs šādus informācijas blokus: Interaktīvo tūrisma karti, ko izstrādājusi "Jāņa sēta". Jaunu sadaļu, kurā publicēsim aktuālākās ziņas Pamata informāciju par projektu. Projekta laikā realizēto tūrisma materiālu (kartes, tematiskie materiāli, kalendārs, utml.) digitālās versijas. Pasākumu kalendāru. ...
Lasīt visu

Rīgas apkārtnes novadi paplašina sadarbību tūrisma nozarē

Ar mērķi attīstīt un pilnveidot vienotu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties Rīgas apkārtnes vietējām rīcības grupām, novadu pašvaldībām un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, 2018.gadā ticis sagatavots un šogad Lauku atbalsta dienestā apstiprināts projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” aktivitātē “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Šod...
Lasīt visu

Top kopīgs tūrisma piedāvājums Apkārt Rīgai

Ar mērķi attīstīt vienotu, konkurētspējīgu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, Rīgas apkārtnes vietējās rīcības grupas un  novadu pašvaldības vienojās par sadarbību projekta “Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums” īstenošanā. 2019.gada 15.oktobrī Olainē Olaines 1.vidusskolas konferenču zālē visas 20 projektā iesaistītas puses  (sešas vietējās rīcības grupas un 14 ...
Lasīt visu

Kopīgs tūrisma piedāvājums Apkārt Rīgai

20 partneri 15.oktobrī Olainē parakstīs sadarbības līgumu Ar mērķi attīstīt un pilnveidot vienotu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties Rīgas apkārtnes vietējām rīcības grupām, novadu pašvaldībām un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, tika sagatavots projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”. Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas – biedrība ...
Lasīt visu
Top