1. kārta

Īstenots projekts “Keramikas veidošanas telpas iekārtošana”

Projekta nosaukums: "Keramikas veidošanas telpas iekārtošana" Projekta numurs: 16-04-AL04-A019.2102-000004 Publiskais finansējums: 2065,29 EUR (kopējā summa: 2844 EUR) Īstenošanas vieta: Vecozolu iela 33, Tīraine, Mārupes novads Projekta mērķis: Telpas aprīkošana keramikas mākslas izstrādājumu veidošanai un keramikas veidošanas nodarbībām. Mārupes novadā ir ierobežots piedāvājums ke...
Lasīt visu

Īstenots projekts “Mobilās koka grīda ar tērauda pamatni iegāde”

Projekta īstenotājs: SIA “Savapils.lv” Projekta nosaukums: "Mobilās koka grīda ar tērauda pamatni iegāde" Projekta numurs: 16-04-AL04-A019.2103-000002 Publiskais finansējums: 10 484,14 EUR (kopējā summa: 14 977,34 EUR) Īstenošanas vieta: Mācītājmuiža - 1, Dzilnuciems, Babītes novads Projekta mērķis: Vietējās ekonomikas stiprināšana, jaunu vērtību radīšana vietējā teritorijā, sekmējo...
Lasīt visu

Īstenots projekts “Rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana”

Projekta īstenotājs: SIA LĀČI Projekta nosaukums: "Rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana" Projekta numurs: 16-04-AL04-A019.2205-000001 Publiskais finansējums: 13 468,45 EUR (kopējā summa: 14 964,95 EUR) Īstenošanas vieta: Benūžu Skauģi, Piņķi, Babītes novads Projekta mērķis: Palielināt Babītes novada potenciālu, izveidojot kvalitatīvu iespēju ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem...
Lasīt visu

Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana 1. kārtā

Ir noslēgusies 1. kārta projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”. 17.06.2016.—16.09.2016. Stratēģijai atbilstošos projektus vērtē Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā pārvalde. 17.05.2016.—16....
Lasīt visu

1. kārtas projektu vērtēšanas rezultāti no Lauku atbalsta dienesta

No kopumā iesniegtajiem 39 projektiem, biedrība „Pierīgas partnerība” par atbilstošiem stratēģijai atzinusi 19 un virzījusi tālāk izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā. Lauku atbalsta dienests pieņēmis gala lēmumus par 1. kārtas projektu iesniegšanas rezultātiem. 1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai: 4 projekti apstiprināti; 2 projekti atsaukti. Kopējais apstiprinātais publiskais ...
Lasīt visu

Izvērtēta 1. kārtas projektu atbilstība stratēģijai

Biedrība „Pierīgas partnerība” apkopojusi 1. projektu iesniegšanas kārtas rezultātus. Iesniegtos 38 projektus izvērtēja visu trīs novadu uzņēmējdarbības, pašvaldības un nevalstiskā sektora pārstāvji un secināja, ka tikai 19 projekti atbilst vietējās attīstības stratēģijai un pasākuma nosacījumiem. Tie attiecīgi tika nodoti Lauku atbalsta dienestam, kas pieņem gala lēmumu par publiskā finansējuma p...
Lasīt visu
Top