Tikšanās ar Babītes novada jauniešiem

15. oktobrī Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā notika biedrības „Pierīgas partnerība” rīkotā Babītes novada jauniešu tikšanās, lai runātu par jauniešu iespējām un aktivitātēm Babītes novadā.

Pasākuma 1. daļā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāve Kintija Bulava stāstīja par Eiropas Savienības programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” — projektiem, kurus ir īstenojoši Latvijas jaunieši, Eiropas Brīvprātīgo darbu un citām jauniešu apmaiņas programmām. Ar praktiskiem padomiem dalījās Evita Eglīte, kura brīvprātīgo darbu veica Francijā. Evita aicināja jauniešus nebaidīties no kādas valodas nezināšanas, jo uzņemošā organizācija ņem vērā jaunieša prasmes. Veicot brīvprātīgo darbu, Evita arī uzlaboja franču valodas zināšanas un iepazina citas valsts kultūru.

Šobrīd Babītes vidusskolā top jauniešu klubiņš „Iela”. Pasākumā 2. daļā jaunieši prezentēja idejas, ko varētu veikt jaunieši un citi interesenti klubiņā „Iela”. Jaunieši varētu rīkot dažādus pasākumus – kino vakarus, mākslas izstādes, senioru balles, interešu pulciņus, klases vakarus u.tml. Kā arī šī telpa būtu pieejama visiem Babītes novada iedzīvotājiem. Klubiņā „Iela” notiktu sadraudzības semināri, muzikālie, literatūras, anekdošu, deju vakari, teātra, improvizācija pulciņš, kā arī tikšanās ar populāriem cilvēkiem. Jautājot, kas šos pasākumus varētu rīkot? Jaunieši ierosināja, ka novadā būtu nepieciešams jaunatnes lietu speciālists, kurš nodrošinātu šo pasākumu rīkošanu un informētu jauniešus par dažādām aktivitātēm. Tikšanās laikā secināts, ka Babītes novada jauniešiem maz zināšanu par Latvijas jauniešu organizācijām, to darbību un jauniešu iespējām.

Tāpat lai arī informācija par pasākumu bija pieejama internetā, t.sk., novada mājas lapā, izveidoti vides plakāti, uz semināru bija ieradušies Babītes vidusskolas skolēni (paldies Babītes vidusskolas direktores vietniecei izglītības jomā Gitai Sondorei un Babītes vidusskolas pašpārvaldes informatīvajam atbalstam), kas liecina par zemu jauniešu aktivitāti novadā.

Biedrība aicina ikvienu, kuram ir idejas, kā veicināt jauniešu aktivitāti un Babītes novada attīstību, vērsties pie pašvaldības, jo kā pašvaldība, tā arī biedrība „Pierīgas partnerība” atbalsta iedzīvotāju iniciatīvu un labu ideju īstenošanu.

Paldies ikvienam semināra dalībniekam un Babītes novada deputātei Ilzei Bērziņai par aktīvu dalību seminārā!

Uz tikšanos klubiņa „Iela”  aktivitātēs!

Visi jaunumi

Top