Piedalies pieredzes apmaiņas braucienu ciklā Pierīgā

Projekta „Tūrisms kopā” ietvaros no aprīļa līdz septembrim tiek organizēti pavisam seši bezmaksas pieredzes apmaiņas braucieni tūrisma jomas profesionāļiem – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, gidiem un tūrisma speciālistiem. Katrs no braucieniem tiek organizēts kādā no novadiem, kurā tiek īstenots 2017.gadā uzsāktais projekts „Tūrisms kopā”, kas paredz sadarbību dažādās mārketinga aktivitā...
Lasīt visu

Iesniedz savu projektu 6. kārtā no 29. aprīļa līdz 29.maijam

Kā Tu gribi attīstīt savu uzņēmējdarbību, sakārtot apkārtējo vidi un Mārupes, Olaines un Babītes novadu teritoriju? Ko Tu gribi īstenot? Nepieciešamie dokumenti, SVVA stratēģija un noteikumi šeit. Projektu veidlapas šeit. Ar 6. kārtas sludinājumu var iepazīties šeit. Iepazīties ar LEADER programmas nosacījumiem var arī veidotajos vebināros: par LEADER programmas atbalsta nosacīj...
Lasīt visu

Iepazīsties ar NVO atbalsta punkta rīcības plānu “Pierīgas partnerības” darbības teritorijā

Kādas ir nevalstiskās organizācijas mūsu teritorijā? Kāds atbalsts tām nepieciešams? Babītes, Mārupes un Olaines novados izstrādāts rīcības plāns, kas ietver esošās situācijas analīzi un turpmākās attīstības iespējas. Kā secina rīcības plāna autors Āris Adlers: "Prioritāri atbalsts ir nepieciešams finansējuma nodrošinājumam organizāciju darbam un materiāli tehniskajai bāzei, nepieciešami arī uz...
Lasīt visu

Daugavas derība kopienu darībai

Aicinām uz trīs LEADER sadarbības projektu kopīgi veidotu notikumu: Domnīca “Daugavas derība kopienu darībai” 2019.gada 14. novembrī Rīgā, Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28, Kamīnzālē 2.stāvā Pasākuma programma 10:30-11:00 Reģistrācija 11:00 - 11:15 Atklāšanas uzrunas 11:15 - 12:15 Ekspertu uzrunas 12:15 - 13:15 Paneļdiskusija "Kopienu darība" 13:15 - 14:15 Paneļdiskusija "Dau...
Lasīt visu

Aicinām uz domnīcu “Daugavas derība kopienu darbībai”

14. novembrī plkt.11:00 Rīgā, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28 (2.stāva Kamīnzālē) notiks pirmā domnīca "Daugavas derība kopienu darbībai", kurā eksperti, zinātnieki un lauku kopienu līderi spriedīs par kopienu lomu laukos Daugavas dimensijā, kā arī par ekonomiskā potenciāla rosināšanu visā Daugavas baseinā. Domnīcā aicināts piedalīties ikviens interesents.   Domnīcu un ko...
Lasīt visu

“Virši-179”

Mērķi: Ciemata Virši, Olaines pagasts, Olaines novads nekustamo īpašumu un kopīpašuma uzturēšana, apsaimniekošana un ilgtermiņa attīstība Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Virši, "Virši 179" Kontaktpersona: Airapetjans Juriks Tālrunis: E-pasts: Mājas lapa:
Lasīt visu

Īpašnieku biedrība par tiesiskumu

Mērķi: Aizstāvēt (t.sk. Administratīvā procesa likuma 29. pantā un Civilprocesa likuma 88. pantā minētā tiesību subjekta statusā) biedrības biedru tiesības un tiesiskās intereses. Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Virši, "Vasara 56" Kontaktpersona: Bahmanis Gunārs Tālrunis: +371 29534967 E-pasts: gunars.bahmanis@gmail.com Mājas lapa:
Lasīt visu

Nodibinājums “Austrumeiropas mediju profesionālās meistarības celšanas fonds”

Mērķi: 1.Palīdzības sniegšana profesionālās meistarības līmeņa celšanā mediju sfērā Austrumeiropas valstīs, tajā skaitā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā un Bulgārijā; Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Virši, "Pavasaris OL 198" Kontaktpersona: Valdīšana Ģirts Tālrunis: +371 26339125 E-pasts: girtsv@latnet.lv Mājas lapa:
Lasīt visu

DĀRZKOPĪBAS BIEDRĪBA “PLAKANCIEMA EGLES”

Mērķi: Apmierināt savu biedru saimnieciskās, sociālās un ekonomiskās vajadzības, veicināt Biedrības biedru darbību vasarnīcu būves, dārzkopības, puķkopības un biškopības jomās, ogu, augļu un dārzeņu ieguvē, pārstrādē un realizācijā, materiālā apgādē un Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Vaivadi, "Plakanciema Egles 224" Kontaktpersona: Ļeščovs Mihails Tālrunis: +371 26104836 E-pasts: galv...
Lasīt visu