Vides un dzīvnieku aizsardzība

Mednieku biedrība “Viesturi”

Mērķi: biedrība darbojas pēc sabiedriskā labuma organizācijas principiem un tās mērķi ir: apvienot medniekus kolektīvām un individuālām medībām; nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu; attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgas izmantošanas principiem; popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un ...
Lasīt visu

Medību un aktīvās atpūtas klubs “BERĶU MEŽI”

Mērķi: popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu aktīvās atpūtas veidu; izkopt un attīstīt medību ētiku un tradīcijas; apvienot medniekus kolektīvām un individuālām medībām; ndrošināt racionālu medību fonda izmantošanu; attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgas izmantošanas principiem...
Lasīt visu

“Copes Lietas”

Mērķi: veicināt makšķerēšanas kā hobija un sporta veida attīstību Latvijā; veidot multimediālu saturu, kas vairotu makšķernieku kompetenci par makšķerēšanas iespējām, dažādām metodēm, ūdenstilpēm un zivju sugām; popularizēt saudzīgu attieksmi pret dabu, gan makšķerēšanas procesā, gan ārpus tā; vairot Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā mazākumtautību, mīlestību pret zemi, kurā dzīvojam, tās īpatnībām...
Lasīt visu

Mednieku klubs “Buciņš”

Mērķi: popularizēt medības kā Latvijā tradicionālu atpūtas veidu; popularizēt medības kā Latvijā tradicionālu atpūtas veidu; piedalīties medījamo dzīvnieku aizsardzības pasākumos; medību organizēšana un medību saimniecību attīstīšana.  Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Priežciems, Ziedu iela 6 Kontaktpersona: Kavoss Mārtiņš
Lasīt visu

“Zīle kokā”

Mērķi: veicināt Latvijas dabas izpēti, saglabāšanu un aizsardzību; veicināt sabiedrības iesaistīšanos dabas izpētē, saglabāšanā un aizsardzībā; izglītot Latvijas iedzīvotājus par dabas daudzveidību; iesaistīties pētījumos un projektos, kas sekmētu iepriekš minēto mērķu sasniegšanu. Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Mežāres, "Rozes" Kontaktpersona: Roze Anita
Lasīt visu

Green Energy Development

Mērķi: Izveidot un uzturēt vidi tautsaimnieciski nozīmīgu pētījumu veikšanai, rezultātu sasniegšanai - viļņu, vēja, organisko vielu enerģētiskā un saimnieciskā enerģijas izmantošanā. Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Grēnes, Loka iela 3 Kontaktpersona: Beriņš Jānis Tālrunis: +371 26547000 E-pasts: dzintars.paulicenoks@inbox.lv Mājas lapa:
Lasīt visu
Top