Par teritoriju

Par teritoriju

Vīzija: partnerības teritorija ir ekonomiski un sociāli spēcīga teritorija, ar sakārtotu un kvalitatīvu vidi atpūtai un dzīvošanai.

Babītes novads, Mārupes novads un Olaines novads ir bijušā Rīgas rajona teritorijas. Vietējās rīcības grupas teritorijā ietilpstošo novadu savstarpējā sadarbība ir veidojusies vēsturiski, un turpmāk tai būs vēl nozīmīgāka loma dzīves vides kvalitātes, mobilitātes un saimnieciskās darbības attīstības nodrošināšanā. Darbības teritorijā iekļautajiem novadiem ir līdzīgi attīstības mērķi – uzņēmējdarbības vides sakārtošana, vietējā tūrisma attīstība. Valsts galvaspilsētas tuvums ietekmē novadu attīstību.

Vairāk par teritorijas stiprajām pusēm, izaicinājumiem, iespējām, kā arī dabas un kultūrvēsturiskajām bagātībām lasi SVVA stratēģijā.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.