Biedrība “Pierīgas Partnerība” piedāvā sekojošus pakalpojumus:

Apkaimes un kopienu stiprināšana

  • apzināt apkaimes resursus un attīstības projektus;
  • izstrādāt komunikācijas plānu un vietas identitāti (zīmolu);
  • izstrādāt apkaimes stratēģijas.

Apmācību nodrošināšana

  • projektu vadība;
  • ideju ģenerēšana, t.sk.dizaina domāšana;
  • vizuālo materiālu sagatavošana (Canvas).

Pasākumu organizēšana

  • tehniskais nodrošinājums;
  • pasākuma scenārija izstrāde;
  • pasākumu moderēšana;
  • pasākuma nodrošināšana.

Ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrāde

Piedzīvojumu pasākumu nodrošināšana Mārupes, Olaines novados

Vizuālo materiālu, t.sk. plakātu, veidošana

Praktisks atbalsts sociālajiem uzņēmējiem

Par konkrēto pakalpojumu izcenojumu vairāk informācijas, sazinoties ar mums – info@pierigaspartneriba.lv vai +371 26491191.

Piedāvājam tikties arī tiešsaistē!