LEADER plānošanas perioda 2014.-2020.gadam stratēģijas ieviešana Mārupes un Olaines novados ir noslēgusies.Ar šajā periodā realizētajiem projektiem var iepazīties šeit: http://bit.ly/LEADER_PP_katalogs