Periods 2014-2020

Periods 2014-2020

Stratēģijas 2014.-20220.gadam īstenošanas periods ir beidzies.

Ar īstenotajiem projektiem var iepazīties šeit: http://bit.ly/LEADER_PP_katalogs 

 

2014.—2020. gada plānošanas periodu ietekmē vispārējā Lauku attīstības programma, kā arī sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģija Mārupes, Olaines un Babītes novadiem.

Stratēģija tika izstrādāta, balstoties uz informatīvajos semināros iedzīvotāju norādītājām vajadzībām un veikto pētījumu „Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas 2009.—2013. gadam izvērtējums un uzņēmējdarbības un sabiedrības dzīves kvalitātes veicināšana partnerības teritorijā”. Pētījuma laikā tika veikta sabiedrības, projektu īstenotāju anketēšana, notika interešu grupu – biedrību, uzņēmēju, sociālo pakalpojumu sniedzēju un jauniešu — tikšanās.

Ņemot vērā konstatētās vajadzības, stratēģija aptver trīs galvenās sfēras – ekonomiskā, dzīves telpas un sociālā sfēra.

Saskaņā ar noteikumiem 50% no kopējā LEADER finansējuma tiks novirzīts uzņēmējdarbības atbalstam. Saskaņā ar pētījumu attīstāmās uzņēmējdarbības nozares, kas veicinātu arī teritorijas attīstību, ir lauksaimniecība, mājražošana un amatniecība, tūrisms, aktīvā atpūta un sociālā uzņēmējdarbība. Programmā varēs startēt kā esošie, tā arī topošie uzņēmēji. Ar veiktajiem pētījumiem iepazīsties šeit.

LEADER finansējums ir arī paredzēts dabas un kultūrvēsturisko objektu sakārtošanai, jaunu pakalpojumu pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.