Vides labiekārtošana – sekmēt apkārtējā vidē esošo resursu izmantošanu teritorijas attīstīšanā un atpazīstamībā, atbalstot projektus saistībā ar apkārtējās vides sakopšanu, labiekārtošanu un tajā esošo kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību apzināšanu un pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.