NVO Info punkts

Lai sekmētu pilsoniskas un aktīvas sabiedrības attīstību, biedrības “Pierīgas Partnerība” paspārnē ir izveidots NVO Info punkts. Tā pakalpojumus aicinām izmantot ikvienu Mārupes un Olaines iedzīvotāju un interešu grupu, biedrību vai nodibinājumu pārstāvjus. NVO Info punkta pakalpojumi ikvienam, kas darbojas vai vēlas darboties nevalstiskajās organizācijās un/vai interešu grupās, ir bez maksas.

NVO info punkts tiek finansēts projektā “Biedrības "Pierīgas partnerība" kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai”, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta reģ.Nr. AIF/2022/KAPAC2/126.

AIF logo