NVO Info punkts

Lai sekmētu pilsoniskas un aktīvas sabiedrības attīstību, biedrības “Pierīgas Partnerība” paspārnē ir izveidots NVO Info punkts. Tā pakalpojumus aicinām izmantot ikvienu Mārupes un Olaines iedzīvotāju un interešu grupu, biedrību vai nodibinājumu pārstāvjus. NVO Info punkta pakalpojumi ikvienam, kas darbojas vai vēlas darboties nevalstiskajās organizācijās un/vai interešu grupās, ir bez maksas.

NVO info punkts tiek finansēts Sabiedrības integrācijas fonda projektā „NVO atbalsta stiprināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados” no valsts budžeta līdzekļiem.