Smart Village LEADER Network

Projekta mērķis ir viedas vietējās attīstības veicināšana biedrības “Jūras Zeme”,  “Zied zeme” (Vadošais partneris no Latvijas puses), “Pierīgas partnerības”  teritorijās, izmantojot starptautisku labās prakses pārņemšanu un pieredzes apmaiņu. Projekta papildus uzdevumi ir identificēt pievienotās vērtības radīšanas iespējas lauku teritorijās, pārņemt un ieviest projekta partneru labās prakses piemērus, iedrošināt uzņēmējus un sociālos partnerus, izmantot dažādus digitālo tehnoloģiju risinājumus savā ikdienas darbībā.

Projektā iesaistīti 4 ārvalstu partneri no Somijas,, Grieķijas un Skotijas, kā arī 3 Latvijas mēroga partneri: Biedrība “Juras Zeme”,  Biedrība Pierīgas partnerība, PPP biedrība Zied zeme.

Projekts „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros