Biedrības „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu īsteno projektu „Kaimiņu kopienu kopspēks”, kas palīdzēs rast risinājumus, kā stiprināt iedzīvotāju kopienas trīs novados – Mārupes, Olaines un Ķekavas, sniedzot arī tām atbalstu kapacitāti ilgtspējīgai attīstībai.Projekta mērķis tiks sasniegts divu gadu laikā ar 5 aktivitāšu kopumu:
  • Pieredzes nodošana, mentorings – iedrošināšanai, virzībai un kopienu stiprināšanai.
  • Pieredzes brauciens iedvesmai pie Kurzemes aktīvajām kopienām.
  • Pašu kopienu veidoti pasākumi, aktivitātes, kas nostiprinātu projekta pirmajā (zināšanas) un otrajā (pieredze) aktivitātē paveikto, ļaujot atrādīt paveikto – katrai kopienai individuāli atrodot risinājumu kopienas vajadzībām.
  • Trīs iedzīvotāju forumi „Ideju skrejceļš”, diskusijas par iedzīvotāju kopienām un iedzīvotājiem aktuālām tēmām, informācijas sniegšanai iedzīvotājiem par aktualitātēm, t.sk. iesaistot publiskā sektora pārstāvjus, stiprinot sabiedrības un publiskā sektora savstarpējo sadarbību.
  • Kopienu spēka stiprināšanai divu dienu projekta noslēguma pasākums “Dižkūre”, lai pilnveidotu kopienu līderu savstarpējas sadarbības un komandas vadības prasmes, profesionālās zināšanas ar dažādām komandu aktivitātēm turpmākai kopienas ilgtspējīgai darbībai; kā arī novērtētu un popularizētu projekta rezultātus.
Projekta ilgums no 2023. gada maijs līdz 2024. gada oktobris.Sadarbības projekts „Kaimiņu kopienu kopspēks”, projekts Nr.2023.LV/NVOF/MAC/041/58, tiks īstenots līdz 2024.gada oktobrim. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.