Mūsu biedri un Padome

Biedrībā kopumā darbojas 31 biedrs no visiem trim novadiem — Olaines, Mārupes un Babītes novada —, kā arī no dažādām jomām — daudzpusīgai teritorijas attīstībai un LEADER pieejas īstenošanai biedrībā darbojas novadu pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un fiziskas personas.


VALDE

Nadīna Millere

Alīna Lukjanceva

Ilze Mazure


PADOME

Padome ir biedrības lēmējinstitūcija. Tā sastāv no vismaz 9 Padomes locekļiem. Padome atbild par vietējās teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanu, tostarp lemj par mērķprogrammas līdzekļu izlietošanu. Kandidēt Padomes locekļa statusam var jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi persona, ko ieteicis vismaz viens Partnerības biedrs.

2018. gadā Padomē ievēlēti:

Mārupes novads: Mārupes novada domes pārstāvis; biedrība “Mārupes uzņēmēji”; SIA “AV Apsaimniekotājs” (lauksaimniecības uzņēmums)

Olaines novads: Olaines novada domes pārstāvis; biedrība “Māk-onis” (jauniešu organizācija); SIA “KART Group”

Babītes novads: Babītes novada domes pārstāvis; biedrība “Sport De Lux”; SIA “Lāči”

 SIA Rīgas Meži; Biedrība “Par zaļu Pierīgu”


BIEDRI

Olaines novada pašvaldība saskata “Pierīgas partnerības” nākotnes iespējas, un pašvaldības iedzīvotāji izjūt pienesumu no jau realizētajiem projektiem novadā — labprāt izmanto āra trenažierus, bērnu laukumiņus, izbauda motokrosa sacensības jaunajā trasē, var izmēģināt savas prasmes uz slidām uN skrituļslidām u.c.

www.olaine.lv | fb.com/olainesnovadapasvaldiba

Mārupes novada pašvaldība www.marupe.lv | fb.com/marupesnovads

Babītes novada pašvaldība www.babite.lv | fb.com/babitesnovads


Rēzeknes pilskalnā 2011.gada 18.jūnijā

Olaines novada senioru biedrība “Liepas” apvieno 249 novada seniorus, kurus raksturo darbīga ikdiena, dzīvesprieks un nenogurstoša vēlēšanās darīt labu savai pilsētai, novadam un to ļaudīm. Darbojamies Olaines novadā no 2010. gada, jo šeit ir visjaukākie seniori, kuros cenšamies saglabāt dzīvesprieku, sirsnību, labestību un gaišu smaidu.

Biedrība mērķtiecīgi realizē projektus, lai nodrošinātu sociāli labvēlīgas un aktīvas novada iedzīvotāju sabiedrības veidošanu. Ir izveidots Dienas centrs, kurā senioriem radīta iespēja satikties, darboties, mācīties, pilnveidoties un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. draugiem.lv/olaines-liepas


Biedrība „Mārupes BMX klubs”
ir veidota, lai attīstītu BMX riteņbraukšanas sporta veidu. Biedrības mērķis ir veicināt sociālo iemaņu un prasmju apgūšanu, izglītojot sabiedrību, veidojot izpratni par cilvēcisko attiecību nozīmīgumu un veselīga dzīvesveida pamatprincipiem katra indivīda un visas sabiedrības labklājības paaugstināšanai. Mēs darbojamies “Pierīgas partnerībā”, jo vēlamies pilnveidot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas. BMX sporta parks ir pozitīvs piemērs, kas izveidots, aktīvās atpūtas entuziastiem sadarbojoties ar “Pierīgas partnerību” un Mārupes novada domi. Ilgtermiņā mums ir iespēja veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu, sekmējot iedzīvotāju spējas un iemaņas, radot pēc iespējas augstāku pievienoto vērtību un ļaujot iedzīvotājiem parūpēties pašiem par sevi, par savām ģimenēm un par savas teritorijas attīstību.

www.bmxmarupe.lv | fb.com/bmxmarupeklubs

Biedrība “Integrācija Sabiedrībai” sniedz atbalstu cilvēkiem grūtībās. Palīdzam atkarībās nonākušiem, cilvēkiem pēc ieslodzījuma – atsākt normālu dzīvi. Esam pārliecināti, ka darām šo pasauli kaut nedaudz drošāku.

Mēs atrodamies Pierīgā, bet esam gatavi palīdzēt viesiem. Pierīgas partnerība – tie ir atraktīvi, radoši cilvēki – sava darba entuziasti. Mums ir prieks būt viņu pulkā, dalīties idejām un tās realizēt.

www.srcratnieki.lv | www.facebook.com/ratnieki | www.draugiem.lv/ratnieki

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību un sociāli ekonomisko aktivitāti Mārupes novadā, kā arī sekmēt uzņēmēju, pašvaldības un iedzīvotāju savstarpējo sadarbību. Pievienojoties biedrībai “Mārupes Uzņēmēji”, dalībniekiem ir iespēja ne tikai veidot jaunus biznesa kontaktus un piedalīties darba grupu un konsultatīvo padomju darbā, bet arī saņemt mentora konsultācijas, izmantot mediatora pakalpojumus, piedalīties forumos, bezmaksas semināros un apmācībās. Strādāsim kopā, lai veicinātu Mārupes uzņēmēju izaugsmi un konkurētspēju!

www.marupesuznemeji.lv | fb.com/marupesuznemeji | twitter.com/marupesuznemeji

Biedrības “Māk-onis” mērķis ir popularizēt neformālo izglītību Olaines novadā, kā arī veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Viens no svarīgiem un sasniegtiem uzdevumiem ir veicināt Olaines jauniešu iniciatīvu centra izveidi.

Biedrība darbojas Olainē, jo tā ir jauniešiem draudzīga pašvaldība, tajā pašā laikā vēl ir daudz darāma. “Māk-onis” iesaistās “Pierīgas partnerībā”, sniedzot jauniešu skatījumu un pārstāvot Olaines novada un citu jauniešu intereses.

fb.com/biedribamakonis

Biedrība “Sport de Lux”www.sportdelux.lv | fb.com/sportdeluxofficial

Nodibinājums „Babītes radošā darbnīca”www.babitesnovads.lv

Biedrība “Par zaļu Pierīgu” facebook.com/parzalupierigu

Mārupes novada basketbola līgawww.mnbl.lv

Olaines Krievu kopienawww.olaine.lv/nvo

Deju kolektīva “Dārta” atbalsta biedrība fb.com/folkdancegroup.Darta.Latvia

Atbalsta grupa “Ābolītis”www.olaine.lv/nvo

Biedrība “Mārupes dāmu klubiņš”

Biedrība Mārupes Nākotnei facebook.com/marupesnakotnei

Biedrība “Jāņupes iedzīvotāji” janupe.lv | facebook.com/janupe

Biedrība “Cat Care Community” reģistrēta 29.07.2015. Biedrība palīdz kaķiem gan atrast pastāvīgas mājas, gan nodrošina dzīvniekiem pagaidu mājas un aktīvi meklē tiem jaunus saimniekus. Biedrības pārstāves Anastasija Jahova un Zanda Indriksone par biedrību saka: “Mūsu mērķis ir sekmēt dzīvnieku labklājību Latvijā. Mūsu galvenie uzdevumi ir veicināt dzīvnieku, it īpaši kaķu, labturību, veicināt sabiedrības izglītotību un apmācību jautājumos, kas ir saistīti ar dzīvnieku aprūpi, veselību un aizsardzību.”

catcarecommunity.com | facebook.com/catcarecommunity


Z/S Liepsalas S pamatnodarbošanās ir gaļas liellopu audzēšana, taču 2015. gada sākumā radās ideja par augļu un ogu pārstrādi, kā rezultātā sākām ražot dabas gardumus ar “odziņu”. Sākot ar 2016. gada rudeni, esam jauns mazais ražotājs ar vārdu — Dabas gardumi.

Mūsu ražotā produkcija ir dabiska, garšīga, veselīga, šķiedrvielām un vitamīniem bagāta, no pašu izaudzētiem un savāktiem dabas izejmateriāliem (augļi, ogas, dārzeņi, garšaugi), pārstrādes procesā augļiem, ogām un dārzeņiem tiek saglabāts pēc iespējas lielāks tā dabiskais sastāvs. Pārsvarā gardumi top no pašu izaudzētiem un savāktiem dabas izejmateriāliem (augļi, ogas, dārzeņi, garšaugi), ražotajiem produktiem netiek pievienots cukurs, līdz ar to augļu-ogu gardumi ir lieliska gan ikdienas, gan svētku uzkoda kā maziem, tā arī lieliem baudītājiem. Mūsu piedāvātās produkcijas līnijas: augļu – ogu salmiņi, bumbiņas, pulveri, gabaliņi, tējas un 100% dabīgas sulas.

“Pierīgas partnerībā” darbojamies, jo tā ir vieta izaugsmei, attīstībai, un šeit ir iespēja veidot sava novada nākotni.

www.dabasgardumi.lv, facebook.com/dabasgardumi

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”www.mkp.lv

SIA „Sabiedrība Mārupe”www.sabiedribamarupe.lv

SIA „Lāči”www.laci.lv

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju centrs” Siguldas nodaļa www.llkc.lv

SIA „KART Group” www.kart.lv | fb.com/kartcandles

SIA “AV Apsaimniekotājs” www.karpudikis.lv | fb.com/karpudikis

Z/S “Cērpas” 

SIA Rīgas Meži www.rigasmezi.lv

SIA “LABIE KOKI konstruē” ražo ārtelpas mēbeles, bērnu rotaļu iekārtas un vides elementus izmantojot nestandarta kokmateriālu, kā, piemēram, zarus un arī otreiz izmantojamos materiālus, piemēram, durvis, brusas, koka grīdas u.c. Uzņēmums savu darbību ir uzsācis 2017.gada 18.augustā.

www.konstrue.eu


Ojārs Bite

Top