Biedrība “Pierīgas Partnerība” piedāvā sekojošus pakalpojumus:

Apkaimes un kopienu stiprināšana (viedais ciems)

• apzināt apkaimes resursus un attīstības projektus;
• izstrādāt komunikācijas plānu un vietas identitāti (zīmolu);
• izstrādāt apkaimes stratēģijas.
• izstrādāt apkaimes stratēģijas.

Apmācību nodrošināšana

• projektu vadība;
• ideju ģenerēšana, t.sk.dizaina domāšana;
• vizuālo materiālu sagatavošana (Canvas).

Pasākumu organizēšana (tiešsaistē un klātienē)

• projektu vadība;
• ideju ģenerēšana, t.sk.dizaina domāšana;
• vizuālo materiālu sagatavošana (Canvas).

Ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrāde

Piedzīvojumu pasākumu nodrošināšana Mārupes, Olaines novados

Vizuālo materiālu, t.sk. plakātu, veidošana

Praktisks atbalsts sociālajiem uzņēmējiem

Par konkrēto pakalpojumu izcenojumu vairāk informācijas, sazinoties ar mums: info@pierigaspartneriba.lv vai +371 26491191.1..

Piedāvājam tikties arī tiešsaistē!