“Vecāku kultūras laboratorija”

Mērķi: Attīstīt brīvprātīgā darba tradīcijas kultūras institūcijās un lielajos pasākumos, sekmējot vietējās sabiedrības aktīvāku iesaisti kultūrvides veidošanā un tālākizglītībā;

Adrese: Olaines nov., Olaine, Parka iela 10 – 50
Kontaktpersona: Dabašinska Svetlana
Tālrunis: +371 25948433
E-pasts: sdaba@inbox.lv
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top