“Pīlādzis”

Mērķi: Biedrības biedru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana, materiālās un garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšanās sabiedrības darbības procesos pagastā, novadā valstī.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Meža iela 2
Kontaktpersona: Konošonoka Ausma
Tālrunis: +371 28209466
E-pasts: ausma_konosonoka@inbox.lv
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top