“Iedvesmas mežs”

Mērķi: jaunradei labvēlīgu apstākļu radīšana; sabiedrības mūžizglītošana; sabiedrības motivēšana iesaistīties vides aizsardzībā; dabas vērtību popularizēšana jaunradē un dzīves kvalitātes celšanā; pasākumu, radošo nometņu organizēšana; sniegt atbalstu, tostarp kompetentu psihoterapeitisko palīdzību, cilvēkiem, kas nonākuši krīzes vai garīga izsīkuma situācijā. Veicināt Strenču apkaimes augšupejošu attīstību, popularizēšanu un tūristu piesaisti.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, Torņa iela 38
Kontaktpersona: Mengiša Marta

Visi jaunumi

Top