Deju kopa Viducis

Mērķi: veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz kultūras veicināšanu, saglabājot un attīstot nemateriālo kultūras mantojumu un nodrošinot tautas deju popularizēšanu;

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, “Lieplejas”
Kontaktpersona: Rakiša Marita
Tālrunis: +371 67249238
E-pasts: daiga@latnet.lv
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top