Biedrība “VeVi”

Mērķi: Veicināt Biedrības biedriem piederošo vai uz cita tiesiska pamata izmantojamo zemes gabalu, kas iekļauti Biedrības teritorijā, racionālu izmantošanu, lai biedri varētu pilnvērtīgi apmierināt savas saimnieciskās, kultūras un sadzīves vajadzības, kas ir

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Velgas iela 6 – 1
Kontaktpersona: Hroļenko Artūrs
Tālrunis: +371 25668888
E-pasts: arturs@ap-help.lv
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top