“Zelta rīti 24”

Mērķi: ēkas ar kadastra numuru 8076 00 71593 001 un zemes vienības ar kadastra numuru 8076 00 71593, Zeltrītu ielas 24, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167 kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšana un apsaimniekošana.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 24 – 47
Kontaktpersona: Boļšakova Solvita

Visi jaunumi

Top