Vijas Vētras FONDS

Mērķi: finansiāla un materiāla atbalsta sniegšana Vijai Vētrai, lai nodrošinātu Vijas Vētras pilnvērtīgu dzīvošanu Latvijā; finansiāla un materiāla atbalsta sniegšana dažādu profesiju pārstāvjiem sociālo, sociālekonomisko, ārstniecisko u.tml. problēmu risināšanā; dejas kā cilvēka garīgās un fiziskās attīstības veicinātājas popularizēšana; jaunu un talantīgu dejotāju atbalstīšana.

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Viskalnu iela 17
Kontaktpersona: Sproģe Iveta

Visi jaunumi

Top