“Swim to Win”

Mērķi: Iesaistīt bērnus, jauniešus, un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un izglītošanu, kas veicina sporta meistarības izaugsmi.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Krones iela 56 – 25
Kontaktpersona: Pavlova Ludmila
Tālrunis: +371 26860917
E-pasts: mila.pavlova@inbox.lv
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top