“Sporta klubs “Nedzirdīgo boulings””

Mērķi: – nodrošināt sabiedrisko labumu Latvijas sociāli mazaizsargātai grupai- personām ar dzirdes traucējumiem, sekmējot viņu sportiskās aktivitātes un veicinot veselīgu dzīvesveidu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, “Kaijas”
Kontaktpersona: Lagunovs Vladimirs
Tālrunis: +371 25714795
E-pasts: niaf-klusums@inbox.lv
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top