"Pierīgas partnerība"

Mērķi: Ar savu darbību veicināt Babītes, Olaines un Mārupes novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 33/3
Kontaktpersona: Lukjanceva Alīna
Tālrunis:
E-pasts: nadina.millere@pierigaspartneriba.lv
Mājas lapa: https://www.pierigaspartneriba.lv

logo_line

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.