“Miķeļa 15”

Mērķi: Biedrības mērķis ir nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Mārupē, Miķeļa ielā 15, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju atbilstoši šādiem uzdevumiem:

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Miķeļa iela 15 – 2
Kontaktpersona: Vorobjovs Aleksandrs
Tālrunis: +371 26300931
E-pasts: jansone.jana@gmail.com
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top