Mazcenu Aleja 7

Mērķi: Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Mazcenu alejā 7, Jaunmārupē, Mārupes nov. koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju un apsaimniekošanu. Apmierināt citas Biedrības biedru

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 7 – 15
Kontaktpersona: Sprūde Maija
Tālrunis: +371 29217046
E-pasts: hitcar@inbox.lv
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top