“Mazcenu 9”

Mērķi: Nodrošināt Jaunmārupes Mazcenu alejas 9 daudzdzīvokļu mājas efektīvu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ekonomisku tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī risināt citas Biedrības biedru

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 9 – 11
Kontaktpersona: Bušs Jānis
Tālrunis: +371 28621533
E-pasts: gramatvediba.ns@gmail.com
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top