“LILIJU 10”

Mērķi: nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; apkārtējās vides sakārtošana.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Liliju iela 10 – 3
Kontaktpersona: Šēra Iremina
Tālrunis: +371 29348206
E-pasts: ingunasem@gmail.com

Visi jaunumi

Top