Latvijas amatnieku biedrība Micars

Mērķi: 1.Apvienot Latvijas mājražotājus, mājamatniekus, ražošanas uzņēmumus un citus produktu radītājus (turpmāk tekstā – Latvijas Ražotājus), lai sekmētu biedru produkcijas realizāciju un noieta tirgu, veicinātu Latvijas Ražotāju atpazīstamību un nodarbinātību

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Rožleju iela 40
Kontaktpersona: Ceple Ingrīda
Tālrunis: +371 29282333
E-pasts: ceple.ingrida@gmail.com
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top